TAIZÉ

Vem får komma?

 

18—29-åringar

Under hela året, från söndag till söndag!

Minimiåldern för deltagare i dessa möten är 17 år. I Sverige räknas ofta födelseåret, men kontrollera så att alla gruppens medlemmar är minst 17 år när de kommer till Taizé — 16-åringar deltar istället i mötena för 15- och 16-åringar.

17-åringarna ska ha med sig ett papper där deras föräldrar ger dem tillstånd att delta i mötet (till exempel en undertecknad utskrift av detta: parental authorisation) och ha någon över 18 år med sig under sin vistelse.

Om du vill komma med en grupp unga vuxna, se denna sida Att komma tillsammans med en grupp unga.

25—35-åringar

Under vissa veckor finns det en särskild bibelreflektionsgrupp för 25—35-åringar (i regel runt påsk och i juli och augusti)

15—17-åringar

Minimiåldern för deltagare i mötena är 15 år. I Sverige räknas ofta födelseåret, men kontrollera så att ALLA gruppens medlemmar är minst 15 år när de kommer till Taizé — det räcker alltså inte med att fylla 15 senare under året.

Under hela året, från söndag till söndag, under förutsättning att de har fått ordentligt förklarat för sig vilken typ av möte det rör sig om. Kontrollera datumen för året. Om ni planerar att komma när det inte är skollov, hör efter med oss om det kommer fler 15—17-åringar den veckan. Vi kan inte ta emot grupper som har en Taizéresa som en del av ett obligatoriskt program; det är viktigt att var och en av ungdomarna själva har valt att komma. Tillräckligt med ledare över 20 år ska ingå i gruppen.

Vi kan normalt sett inte ta emot konfirmandgrupper i Taizé, men om din grupp redan kommer att ha konfirmerats när ni kommer, om deltagarna själva har valt att komma och om alla i gruppen kommer att ha fyllt 15 år senast på ankomstdagen, skriv till oss ett år i förväg så att vi kan förbereda ert besök tillsammans.

Äldre än 30 och barnfamiljer

Vuxna över 30 och familjer med barn under 15 år är välkomna vissa delar av året. Se sidan med tider för det här året och läs noga igenom sidorna angående vuxna och familjer

Kan jag komma bara några dagar?

Om du inte kan komma från söndag till söndag, försök komma från torsdag eller fredag kväll till söndag. Det tar tid att komma in i mötenas rytm. Lördag till söndag är för kort!

Sista uppdateringen: 21 December 2015
På grund av det årliga Europamötet är Taizé stängt mellan 22 december och 6 januari. Vi tar inte emot gäster under denna period.