TAIZÉ

Personsäkerhet i Taizé

 

För många människor är Taizé en tillitens plats. Bröderna i kommuniteten, S:t Andreas-systrarna, Ursulinsystrarna, systrarna från St François de Sales oblatsystrar och volontärerna [1] och alla som är inblandade i genomförandet av mötena [2], arbetar för att göra Taizé till en tryggare plats för alla som kommer på besök, särskilt för minderåriga [3], unga vuxna [4] och sköra vuxna [5].

Samtidigt är vars och ens vaksamhet viktig för att Taizé ska kunna fortsätta vara en trygg plats för alla.

I den här avdelningen hittar du information som har att göra med personsäkerhet
- vår policy — Taizés policy för personsäkerhet
- praxis
- förfaranden
såväl som information om
- hälsofrågor
- säkerhetsfrågor

Vi ser mycket allvarligt på alla sorters sexuella övergrepp och alla former av våld. Om du lägger märke till något sådant i Taizé under din vistelse här ber vi dig att följa det förfarande som vi beskriver och att komma ihåg att du närsomhelst kan ringa +33 7 49 04 75 85. Incidenter, oavsett om de har inträffat nyligen eller inte, kan kommuniceras i skrift till taize.safeguarding protonmail.com. Du kan också ringa en telefonjour i ditt hemland eller kontakta personsäkerhetsteamet i din hemförsamling.
Sista uppdateringen: 25 Juni 2020

Notes

[1unga vuxna, i åldrarna 19—29 år, som stannar i Taizé i fyra veckor eller mer och hjälper till i det praktiska arbetet med mötena — unga kvinnliga volontärer har regelbundet enskilda samtal med en S:t Andreas-syster eller en Ursulinsyster, och unga manliga volontärer har på samma sätt enskilda samtal med en av bröderna i Taizé

[2detta innefattar anställda medarbetare och medlemmar av andra kommuniteter eller volontärer som har blivit ombedda att hjälpa till under mötena.

[3alla som är under 18 år — barn under 15 ska vanligtvis, om de vistas i Taizé, vara i sällskap med sina föräldrar eller med envuxen som har det juridiska ansvaret för dem. Minderåriga i åldern 15—18 måste ha ett skrivet intyg från en vuxen som har det juridiska ansvaret för dem (man kan använda detta formulär) med namnet på den vuxna/vuxne som är ansvarig för den minderåriga/minderårige under vistelsen i Taizé och, om så behövs, med medicinsk information.

[4med detta menas unga i åldern 18—29 år som deltar i mötena för unga i Taizé.

[5var och en som är över 18 och som är extra sårbar — det kan vara psykiskt eller socialt. Vi är medvetna om att människor kan röra sig in i och ut ur ett sårbart tillstånd också under vistelsen i Taizé.

Sedan juni 2019 arbetar kommuniteten med att ta reda på sanningen med anledning av anklagelser om övergrepp begångna av bröder. För att läsa broder Alois uttalande från den 4 juni 2019 och uppdateringar som har gjorts sedan dess, klicka here.