TAIZÉ

Personsäkerhet i Taizé

Vad du kan göra

 
I den här artikeln hittar du information om vad du kan göra om det uppstår en situation där du behöver rapportera om en personsäkerhetsfråga gällande någon som deltar i ett möte i Taizé.

Allmänt tillvägagångssätt för rapport

Alla deltagare läser den här texten när de kommer till Taizé:

Vi vill göra allt vi kan för att Taizé ska vara en trygg plats för alla. Alla kan hjälpa till med detta.
Vi tar alla former av sexuella övergrepp och våld på största allvar. Om du lägger märke till något sådant, gå genast till La Morada och fråga efter den som har ansvaret för säkerhetsfrågor.
Denna person kan kontaktas i La Morada och kan nås på telefon +33 7 49 04 75 85 (det går bra att skicka sms till detta nummer)

Du kan också tala med någon annan som du litar på – en gruppledare, en av systrarna i El Abiodh eller någon på Första hjälpen. Om något har hänt, oavsett om det är nu eller tidigare, kan man också skriva om det till taize.safeguarding protonmail.com.
Du kan också ringa en hjälplinje i ditt hemland, till exempel (om du är under 18 år) BRIS, 116 111.

Vad ska jag göra om något händer?

Kom ihåg att det för vem som helst är normalt att känna sig nervös eller osäker när det gäller att berätta om övergrepp eller om beteenden som väcker misstankar. När du låter oss få veta att du är orolig över något kan det vara så att du tar första steget i riktning mot att hjälpa vederbörande.

Oavsett om du vill rapportera om något eller om du är osäker på vad du bör göra kommer du, genom att kontakta någon i enlighet med instruktionen här ovanför, att möta människor som lyssnar, ger dig råd och stöd och kan ta nästa steg om något har hänt eller om någon befinner sig i fara.

1. Om du, direkt eller indirekt, får veta om någon form av sexuellt övergrepp eller någon form av våld eller attack på någons integritet ber vi dig att kontakta någon enligt instruktionen här ovanför.

2. Ta med den det gäller i processen och dessutom hans/hennes gruppledare (om det inte är du) och, i förekommande fall, vittnen som kan bidra med relevant information.

3. Den broder som är ansvarig för personsäkerhet (engelska: safeguarding) har en lista med alla gruppledare och kan, om det skulle behövas, kontakta den ledare som har ansvaret för den det gäller.

4. Gör inget åt den som har begått övergreppet/den som du misstänker innan du har gått igenom stegen här ovanför. Beslut om vad som ska göras kommer att fattas gemensamt i La Morada och med samtycke av den som har blivit utsatt eller riskerar att bli det, och om det är lämpligt, den som har ansvaret för honom eller henne.

5. Skriv ner allt som kan vara till hjälp om den som har begått övergreppet/den som du misstänker behöver identifieras, till exempel hemstad, baracknummer i Taizé och/eller bilregistreringsnummer.

6. Detta gäller också om det du vill rapportera gäller droganvändning eller stort intag av alkohol.

7. Om du efter din vistelse i Taizé hör om en incident som behöver rapporteras, kontakta oss på adressen taize.safeguarding protonmail.com. Du kan också ringa en hjälplinje i ditt hemland eller det team som arbetar med personsäkerhet i din församling eller ditt samfund.

Råd till dig som lyssnar när någon berättar om en incident som behöver rapporteras

- Ta det som den som berättar säger på allvar. Ingen attack med sexuellt innehåll, inget fysiskt våld, inga angrepp på en människas integritet, inga olämpliga gester är obetydliga.
- Lyssna noga på vad den som berättar säger.
- Säg till den som berättar att han eller hon gjorde rätt som berättade och inte höll tyst.
- Uppmuntra honom eller henne att komma med dig och följa instruktionen ovan.