polski

TAIZÉ

Rada 2017

Modlitwa brata Aloisa

 

Jak co roku w dniach od 24 do 29 stycznia bracia zebrali się na radę wspólnoty. W niedzielę wieczorem radę zakończyła wspólna modlitwa połączona z gestem „leżenia krzyżem”, przez który bracia przypominają sobie dzień swoich ślubów składanych na całe życie. Wcześniej brat Alois wypowiedział taką modlitwę.


Modlitwa na zakończenie

Bądź uwielbiony Jezu Chryste, który powstałeś z martwych. Prowadzisz nas za sobą, abyśmy byli świadkami nadziei, żebyśmy wprowadzali pokój gdziekolwiek jesteśmy, tutaj w Taizé, bądź we fraterniach w Senegalu, w Kenii, Korei, Bangladeszu, na Kubie, we Francji.

W tych dniach odnowiłeś nasze powołanie. Chcemy iść za Tobą, Jezu, łagodny i pokornego serca. Twoja Ewangelia wzywa, byśmy rozwijali w sobie ducha dzielenia się z innymi, starając się nieustannie upraszczać swój sposób życia. Pomóż więc nam skupić się na tym, co istotne, na nieustającej miłości i obecności Ducha Świętego. Pomagaj nam przyjąć tę miłość, niech dotyka ona głębi naszej istoty, która aż do ostatniego tchnienia potrzebuje nawrócenia. Tutaj znajduje się źródło radosnej wewnętrznej wolności.

Ponieważ, jak się wydaje, w świecie jest coraz więcej przemocy i lęku, pomagasz nam wytrwać w nadziei, którą daje Twoje zmartwychwstanie. Jest ono jak kotwica w naszym życiu, pewna i mocna. Wiara w Ciebie otwiera nam oczy, żebyśmy umieli dostrzegać twoją obecność w świecie. I nasza modlitwa staje się bardziej żarliwa: niech królestwo Boże objawia się wszystkim i przychodzi do wszystkich ludzi.

Chryste zmartwychwstały, Twoja miłość przynagla nas, byśmy dążyli do widzialnej jedności chrześcijan, abyśmy mogli być zaczynem pokoju w świecie. Wtedy, kiedy wspólnie idziemy do źródła tryskającego z Twojej Paschy, odsłania się dynamika Ewangelii. Możemy więc przyjąć jak dar, z niezbędną wnikliwością, ogromną różnorodność między chrześcijanami. Naucz nas, braci i wszystkich chrześcijan, godzić się na ofiary, których wymaga pojednanie. Ożywiaj w naszej wspólnocie pasję jedności, spraw, abyśmy czuli, jak pilne jest pojednanie i nie ustawali w tworzeniu pełnych zaufania więzi między różnorodnymi tradycjami, żeby urzeczywistniała się wymiana darów.

Zachęcasz nas do rozszerzania braterstwa, aby można było przygotować nastanie pokoju w świecie. Modlimy się tego wieczoru za wszystkich, których nam powierzasz, za tych, których gościmy tutaj, w Taizé i we fraterniach, za tych, których spotykamy w naszych podróżach i na kolejnych etapach pielgrzymki zaufania, za uchodźców, którzy mieszkają w naszych wioskach. Bardzo często dzięki osobom, które gościmy, otwierasz nasze serca na swoją miłość, nawet jeśli te osoby o tym nie wiedzą. Zachowaj nas w duchu Błogosławieństw, w radości, prostocie i miłosierdziu.

A teraz, po następnej pieśni, ci spośród braci, którzy złożyli ślub na całe życie, położą się krzyżem, żeby wspomnieć swoje całkowite oddanie się Bogu.
Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2017