polski

TAIZÉ

Burkina Faso | Udział w kilku projektach

 

Burkina Faso leży na Sahelu, gdzie pora sucha trwa nieprzerwanie przez 9 miesięcy. Miejscowa ludność korzysta z otwartych studni, które często wysychają, co zmusza kobiety do czerpania niezdrowej wody zbieranej w sztucznych zbiornikach podczas pory deszczowej. Czasami muszą iść nawet 10 kilometrów, aby znaleźć wodę. Nieliczne istniejące studnie stają się źródłem konfliktu, gdyż jest w nich mało wody i czas oczekiwania przy studni jest długi. Operacja Nadzieja pokrywa koszty odwiertów studni oraz instalowania pomp. Te studnie są bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia w wodę i zapobiegają chorobom.

W 2010 roku Operacja Nadzieja także wspierała projekt, w ramach którego zapewniono mleko dla dzieci przebywających szpitalu w Nanoro w Burkina Faso.

W 2021 r. Operacja Nadzieja wsparła projekt utworzenia gospodarstwa agro-pastoralnego w Koubri (hodowla świń i kur niosek), a także pola do produkcji rolnej (papaje, owoce cytrusowe i ziemniaki). Projekt ten ma na celu działanie na wielu płaszczyznach w zakresie walki z ubóstwem, promocji nowoczesnych technik rolniczych i hodowlanych, tworzenia miejsc pracy dla młodych ludzi oraz samowystarczalności żywnościowej. Projekt realizowany jest przez trzech młodych inżynierów rolnictwa, ojca Noël (ze zgromadzenia św. Wincentego a Paulo w Afryce Zachodniej), przy wsparciu burmistrza Koubri.