polski

TAIZÉ

Bliski Wschod | Kilka inicjatyw

 

W tym regionie Operacja Nadzieja wspiera niektóre inicjatywy:

- Kryzys, z którym boryka się Liban, w tym spadek gospodarczy, Covid-19 oraz skutki niszczycielskiej eksplozji w Bejrucie w dniu 4 sierpnia 2020 r., przyniosły dzieciom stres i traumę. Zamknięcie szkół z powodu Covid-19 i zniszczenia spowodowane wybuchem pociągnęły za sobą gwałtowne pogorszenie jakości edukacji. W Bejrucie, poprzez Fundację Adyan (libańska organizacja założona przez chrześcijan i muzułmanów), Operacja Nadzieja pomogła wesprzeć dzieci niepełnosprawne, których domy, szkoły i edukacja mocno ucierpiały w wyniku wybuchu. Nagłe przejście na kształcenie przez internet oznaczało, że dzieci te potrzebowały narzędzi umożliwiających dostęp do edukacji online. Szkoła "Blessed School", która zwykle zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi, została poważnie zniszczona w wyniku eksplozji w Bejrucie. Dzieci z tej szkoły ucieszyły się, gdy na Boże Narodzenie otrzymały wspaniały osobisty prezent, a szkoła mogła zakupić materiały dydaktyczne odpowiednie do edukacji online i w ten sposób umożliwić dzieciom kontynuację nauki w pełnym zakresie.

- W Syrii, w Aleppo, Wspólnota Franciszkańska rozprowadza żywność i artykuły pierwszej pomocy wśród migrantów. Wspólnota angażuje się też w odbudowę sieci wodociągowej i w zaopatrzenie w paliwo generatorów prądu oraz sieci grzewczych. Bracia opiekują się też chorymi, pokrywając część kosztów ich leczenia. Otaczają troską dzieci i młodzież, starając się zapewnić im miejsce na naukę i zajęcia pozaszkolne.

- W Iraku, w Erbil, pomoc udzielana jest Syryjskiej Jakobickiej wspólnocie prawosławnej, z której pochodzi jedna z irackich rodzin, zamieszkałych w Taizé. Gdy iracka armia wyzwoliła chrześcijańskie wioski na Równinie Niniwy, mieszkańcy odkryli, że ich kościoły zostały zdewastowane przez ISIS. Zebrane pieniądze są przeznaczone na pomoc osobom, które przebywają czasowo w Ebril i nie mogą wrócić do swoich domów, a także na odbudowę i przywrócenie do użytku miejsc kultu.