polski

TAIZÉ

Chiny | Wydrukowanie miliona egzemplarzy Biblii

 

Podczas spotkania europejskiego, które pod koniec 2008 roku zgromadziło w Brukseli 40 000 młodych, brat Alois ogłosił, że w odpowiedzi na potrzeby chińskich chrześcijan, Wspólnota z Taizé zamierza wydrukować w Chinach milion egzemplarzy Biblii: 200 tys. egzemplarzy Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz 800 tys. egzemplarzy Nowego Testamentu wraz z Księgą Psalmów. Wydanie to zostało wydrukowane w Nanjing. W ciągu całego 2009 roku egzemplarze Pisma Świętego były stamtąd systematycznie rozprowadzane po całym kraju.

W 2009 roku Wspólnota z Taizé wspierała również działalność biblijną Kościoła protestanckiego w Chinach. To wsparcie było kontynuowane także w latach 2010 i 2011.