polski

TAIZÉ

Wystąpienie brata Aloisa podczas otwarcia drogi synodalnej w Rzymie

 
Brat Alois został zaproszony do wygłoszenia wystąpienia w Rzymie w sobotę 9 października 2021 roku podczas otwarcia drogi synodalnej Kościoła katolickiego, potrwa ona dwa lata, będzie skoncentrowana wokół tematu synodalności. Oto tekst jego wystąpienia.

Ojcze Święty, dziękuję za zwołanie tego synodu. W Taizé byliśmy wzruszeni zaproszeniem na jego otwarcie. Dziękuję również za podtrzymywanie tradycji zapraszania delegacji z innych Kościołów. Bardzo cenne będzie wysłuchanie tego, co powiedzą o własnej praktyce synodalności, o płynących z niej korzyściach i o jej ograniczeniach.

Ten synodalny wysiłek nadchodzi w momencie kluczowym, kiedy obserwujemy rozwój przeciwstawnych tendencji. Z jednej strony ludzkość staje się coraz bardziej świadoma, że wszyscy jesteśmy związani ze sobą nawzajem i z całym stworzeniem. Z drugiej strony pogłębia się polaryzacja na poziomie społecznym, politycznym, etycznym, co powoduje kolejne pęknięcia w społeczeństwach, między krajami i nawet w rodzinach.

Niestety różnice między naszymi Kościołami i wewnątrz Kościołów także mają tendencję do przekształcania się w rozdzielające polaryzacje, podczas gdy my powinniśmy być świadkami pokoju.

Jak sprawić, by jedność chrześcijan była coraz bliżej? Zadałem ostatnio to pytanie pastorowi Larry’emu Millerowi, byłemu sekretarzowi Światowego Forum Chrześcijańskiego. Odpowiedział: „Nie jest dobrze, jeśli zaczynamy od stwierdzenia: «Oto kim jesteśmy i dlaczego mamy rację». Chodzi raczej o to, żeby uznać swoje słabości i prosić inne Kościoły, aby pomogły nam uzyskać to, czego nam brak – jest to ekumenizm receptywny, taki, który pomaga nam przyjąć to, co pochodzi od innych”. Czy ten pastor nie patrzy na problem we właściwy sposób? My wszyscy niesiemy otrzymany od Chrystusa skarb w naczyniach glinianych i zapewne promienieje on jeszcze bardziej, kiedy z pokorą poznajemy, czego nam brak.

W samym Kościele katolickim synod wydobędzie na światło ogromną różnorodność. Będzie ona o tyle owocna, o ile w tym samym czasie pogłębi się dążenie do komunii. Nie po to, żeby unikać konfliktów lub je ukrywać, ale żeby ożywiać dialog, który prowadzi do pojednania.

Aby go wspierać byłoby pożądane, jak mi się wydaje, żeby na drodze synodalnej uwzględnić chwile oddechu, momenty zatrzymania, aby świętować jedność już spełnioną w Chrystusie i sprawić, aby stawała się widoczna.

I w związku z tym, Ojcze Święty, ponieważ zachęciłeś nas, by marzyć, chciałbym podzielić się swoim marzeniem. Czy byłoby możliwe aby któregoś dnia podczas prac synodu na wielkie ekumeniczne zgromadzenie zostali zaproszeni nie tylko delegaci, ale cały lud Boży, nie tylko katolicy, ale też wierzący z innych Kościołów? Ponieważ przez chrzest i Pismo Święte wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi w Chrystusie, złączeni w jednej komunii jeszcze niedoskonałej, ale zupełnie realnej, chociaż problemy teologiczne wciąż czekają na uzgodnienie.

W sercu takiego zgromadzenia – tutaj w Rzymie i równocześnie w różnych miejscach na świecie – byłaby skromna celebracja skoncentrowana na słuchaniu słowa Bożego z długimi momentami ciszy i modlitwą o pokój. Czy takie spotkanie mogliby przygotować ludzie młodzi? Czy mogłoby ono być kontynuowane w wymianie doświadczeń międzywyznaniowych? Odkryjemy wówczas, że kiedy jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie, stajemy się twórcami pokoju.

Doświadczenie Taizé zachęca mnie do przedstawienia takiej propozycji. W naszej wspólnocie, której członkowie wywodzą się z różnych wyznań chrześcijańskich, żyjemy pod jednym dachem. Od ponad sześćdziesięciu lat przyjmujemy młodych ludzi z różnych Kościołów, albo takich, którzy po prostu szukają sensu życia. Zamiast trzymać się najmniejszego wspólnego mianownika, jesteśmy nieustannie przynaglani, by iść do ewangelicznych źródeł, do zmartwychwstałego Chrystusa, który przez Ducha Świętego prowadzi nas razem do Ojca wszystkich ludzi bez wyjątku.

Zdjęcie: Tilen Čebulj

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2021