polski

TAIZÉ

Modlitwa o pokój na Ukrainie

 

Środa 2 marca

Z inicjatywy młodych ludzi i w jedności z propozycją papieża Franciszka, wspólnota włączy się w modlitwę o pokój w Ukrainie w środę 2 marca.


Sobota 26 lutego

W sobotę wieczorem modlitewne czuwanie w ciszy o pokój w Ukrainie brat Alois rozpoczął następującą modlitwą:

Chryste zmartwychwstały, trwając przed Tobą w ciszy, wznosimy do Ciebie tę żarliwą modlitwę: niech ustanie ogień z broni na ziemi ukraińskiej! Przyjmij w Twej miłości tych, którzy giną z powodu przemocy i wojny, pociesz rodziny w żałobie, wspieraj tych, którzy zmuszni zostali do ucieczki. Stojąc przed niepojętym cierpieniem, wierzymy jednak, że Twoje słowa miłości i pokoju nigdy nie przemijają. Ty dałeś swoje życie na krzyżu i otworzyłeś przed nami drogę do przyszłości, która wybiega nawet poza granicę śmierci. Dlatego błagamy Cię: daj nam Twój pokój. Ty jesteś naszą nadzieją.

Na zakończenie modlitwy w milczeniu wszyscy zaśpiewali "Laudate omnes gentes" w języku ukraińskim: "Славіте всі народи / Slavite vsi narody".


Czwartek 24 lutego

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie brat Alois odmówił w czwartek podczas południowej modlitwy w Taizé następującą modlitwę:

Boże pełen miłości, jesteśmy zbulwersowani przemocą w świecie, a teraz szczególnie wojną w Ukrainie. Spraw, byśmy solidarnie trwali u boku tych, którzy cierpią i którzy żyją dziś w strachu i niepokoju. Umacniaj nadzieję wszystkich, którzy w tym regionie świata, tak bardzo kochanym, starają się o to, by zwysiężyły sprawiedliwość i pokój. Ześlij Ducha Świętego, Ducha pokoju, niech on natchnie odpowiedzialnych za narody i wszystkich ludzi.

W piątek o godz. 20.00 (czasu paryskiego) bracia i wszyscy młodzi ludzie obecni w Taizé modlili się w ciszy o pokój.


Wspólna modlitwa podczas spotkania Taizé we Lwowie, 30 kwietnia 2018

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2022