polski

TAIZÉ

Ukraina | Solidarna inicjatywa na rzecz przyjęcia uchodźców

 
W obliczu kryzysu humanitarnego spowodowanego wojną na Ukrainie Taizé otwiera platformę, dzięki której osoby przyjmujące będą mogły nawiązać kontakt z uchodźcami, którzy musieli opuścić Ukrainę.

W ostatnich latach wielu młodych ludzi z Ukrainy uczestniczyło w spotkaniach pielgrzymki zaufania w Europie. Obecnie wiele rodzin, zwłaszcza matek z dziećmi, musiało w pośpiechu opuścić swój kraj, by szukać schronienia gdzie indziej. W wielu miejscach podejmowane są inicjatywy solidarności, aby ich przyjąć. Taizé pragnie wspierać ten zapał.

W porozumieniu z naszymi przyjaciółmi w Ukrainie i w krajach sąsiednich, ze stowarzyszeniami solidarnościowymi, a także z ambasadą Ukrainy w Paryżu, proponujemy, aby parafie lub lokalne grupy przygotowały się na przyjęcie tych osób. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę tych, którzy są gotowi przyjąć uchodźców na następujące sprawy:

  • Na tym etapie zbieramy oferty, ale nie możemy zagwarantować, że rodzina zostanie znaleziona natychmiast. Trudno jest oszacować skalę przyszłych przyjazdów.
  • Trudno też przewidzieć, jak długo te rodziny będą potrzebowały waszego hojnego wsparcia.
  • Dla pojedynczej osoby, a nawet dla jednej rodziny, takie przyjęcie może być zbyt dużym wysiłkiem. Najlepiej byłoby porozumieć się z innymi i podjąć się tego zadania razem, np. w parafii lub w jakimś zespole.
  • Taizé będzie pomagało poprzez tę inicjatywę w tym, by zainteresowane osoby nawiązały ze sobą kontakt, ale w konkretnych sytuacjach nie będzie mogło dalej im towarzyszyć, udzielać pomocy czy prowadzić dalsze działania.

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza dla osoby zgłaszającej chęć ugoszczenia kogoś, w języku angielskim lub francuskim. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt na ten adres.

Bardzo dziękujemy za gotowość pomocy!

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2022