polski

TAIZÉ

Ukraina | Propozycja czuwania modlitewnego w intencji pokoju

 

Od wybuchu wojny na Ukrainie wielu chrześcijan na całym świecie modli się o pokój. Oto propozycja czuwania mdlitewnego ze śpiewami z Taizé.

Ponadto na stronie Taizé można wysyłać do braci intencje modlitewne.

Propozycja przebiegu czuwania modlitewnego

Śpiew

Laudate omnes gentes albo Славіте всі народи (Slavite vsi narody)

Modlitwa brata Aloisa

Jezu Chryste, gdy stoimy przed Tobą w milczeniu, niech nasza płomienna modlitwa wzniesie się do Ciebie: niech ustaną ataki zbrojne na ziemi ukraińskiej! Przyjmij w swojej miłości tych, którzy umierają z powodu przemocy i wskutek wojny, pociesz pogrążone w żałobie rodziny, okaż swoją obecność tym, którzy są w udręce lub którzy podjęli decyzję o emigracji. Wspieraj tych, którzy pragną pokoju i którzy na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi i w innych krajach podejmują inicjatywy mające na celu powstrzymanie wojny. W obliczu niezrozumiałego cierpienia wierzymy, że Twoje słowa miłości i pokoju nigdy nie przeminą. Oddałeś swoje życie na krzyżu i otworzyłeś dla nas przyszłość, nawet poza granicę śmierci. W naszej wędrówce w stronę wiecznej Paschy światło Twojego zmartwychwstania poprowadzi nas nawet w ciemności, przypominając nam, że zło nigdy nie będzie miało ostatniego słowa. Błagamy: daj pokój naszym czasom. Ty jesteś naszą nadzieją.

Psalm

Pomiędzy każdym wersem można śpiewać Bonum est confidere

Jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel?
Czy wróg na zawsze będzie bluźnił Twemu imieniu?
Czemu cofasz swą rękę
i trzymasz swą prawicę w zanadrzu?

Bóg jednak od początku jest moim królem,
który na ziemi sprawia ocalenie.
Ty otworzyłeś źródła i strumienie;
Ty wysuszyłeś rzeki stale płynące.

Twoim jest dzień i noc jest Twoja;
Ty światło i słońce utwierdziłeś.
Ty ustanowiłeś wszystkie granice ziemi;
Ty utworzyłeś lato i zimę.

Nie wydawaj na zatracenie duszy Twej synogarlicy;
o życiu Twych ubogich nie zapominaj na wieki!
Wejrzyj na Twe przymierze, bo się napełniły
zakątki kraju jękiem i przemocą.

Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem:
niech ubogi i biedny chwalą Twoje imię!
Powstań, o Boże, prowadź swoją sprawę;
pamiętaj o zniewadze, którą co dnia wyrządza Ci głupiec.


z Psalmu 74

Czytanie

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.


2 List do Koryntian 1;3-4

Śpiew
Dona nobis pacem

Modlitwa w ciszy

Modlitwa wstawiennicza

Między każdym wezwaniem można zaśpiewać Kyrie 10.

  1. Za wszystkich mieszkających na Ukrainie. Za ofiary wojny i ich bliskich, pogrążonych w żałobie. Za tych, którzy są ranni.
  2. Za rodziny, młodzież, dzieci i osoby starsze, za wszystkich którzy żyją w lęku przed bombardowaniem.
  3. Za osoby, które musiały opuścić swoje domy - wygnańców, uchodźców, przesiedleńców i dla tych, którzy ich przyjmują.
  4. Za tych, którzy są najbardziej bezbronni, ponieważ nie mają dokąd pójść, bezsilni w obliczu konsekwencji wojny.
  5. Za przywódców narodów i wszystkich, którzy mogą wpłynąć na bieg wydarzeń, aby jak najszybciej ustał konflikt zbrojny.
  6. Za przywódców Kościołów. Niech zrozumieją, w jaki sposób towarzyszyć ludziom dotkniętym tą straszną męką.
  7. Za rozjemców i negocjatorów. Za wszystkich na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi i w innych krajach, którzy angażują się na rzecz dialogu i sprawiedliwości.

Ojcze nasz

Modlitwa o błogosławieństwo

Ty nas błogosławisz Jezu Chryste, jesteś naszym pokojem i naszą nadzieją.

Śpiewy

Exaudi orationem meam | Frieden, Frieden | Jésus le Christ | Veni sancte Spiritus

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2022