TAIZÉ

Vad händer på dagarna?

 

Från första början har kommuniteten inspirerats av två syften: att leva I gemenskap med Gud genom bön och att vara en fridens och tillitens surdeg mitt i den mänskliga familjen.

En vistelse I Taizé är ett tillfälle att söka gemenskap med Gud i bön, sång, tystnad och eftertanke. Vistelsen kan vara en möjlighet att återupptäcka en inre frid, en mening med livet och en ny drivkraft.

Erfarenheten av att dela det enkla livet med andra påminner oss om att vårt vardagsliv är den plats där Kristus väntar på oss.

En del unga människor söker efter sätt att följa Kristus med hela sitt liv. En vistelse i Taizé kan hjälpa till att urskilja denna kallelse.

- Varje dag introducerar bröder från kommuniteten en reflektion utifrån Bibeln, och sedan följer en stunds tystnad och samtal i smågrupper.

- På eftermiddagen är det workshops som hjälper till att fördjupa relationen mellan tro och liv inom områden som arbete, sociala frågor, konst och kultur, strävan efter världsfred …

- Unga vuxna som så önskar kan tillbringa veckan eller veckoslutet I tystnad för att ta sig tid att höra hur Gud talar till dem i bön, i Bibeln eller genom händelser i deras liv.

En vanlig dag i Taizé

Från måndag till fredag

8.15 Morgonbön, därefter frukost

10 Bibelintroduktion med en av kommunitetens bröder, sedan tid för tyst reflektion eller samtal i smågrupper

12.20 Middagsbön, sedan lunch

14:00 Frivillig sångövning

17.15 Te

17.45 Från och med tisdag seminarier (workshops) om olika ämnen

19:00 Kvällsmat

20.30 Kvällsbön följd av vaka med sånger I kyrkan, sedan nattens tystnad

Fredag kvällsbönen följs av bön runt Korset

Lördag
15.15 Workshops

20.30 Kvällsbön med levande ljus för att fira påskens mysterium

Söndag

8.45 Frukost

10:00 Mässa

13:00 Middag

19:00 Kvällsmat

20.30 Kvällsbön

Sista uppdateringen: 1 Oktober 2012