TAIZÉ

Möten för vuxna som är över 30 år

 
På samma sätt som vi i Taizé välkomnar unga mellan 15 och 29 år välkomnar vi med glädje vuxna över 30 år. På grund av det stora antalet unga och de väldigt enkla förhållanden som vi erbjuder ber vi dock vuxna att visa förståelse för att det finns vissa begränsningar och att inte göra mer än ett besök per år.

Vuxna kan komma individuellt eller som par. Vi kan inte ta emot grupper av vuxna.

Vuxna kan stanna antingen en vecka (från söndag till söndag) eller några dagar, antingen i början av en vecka (med ankomst på söndagen) eller i slutet av en vecka (med avresa söndag). Längre besök är inte möjliga.

Vi kan bara ta emot vuxna i Taizé under vissa veckor. Se sidan med Datum för att se vilka veckor vi kan ta emot vuxna i år.

Vuxna som kommer måste stanna i Taizé under hela sitt besök och vara med i den dagliga rytmen där de tre bönerna varje dag är i centrum och där bibelstudier och samtal i smågrupper också ingår. En övernattning ger dig inte tid att gå in i den rytmen, och vi kan inte ta emot människor som bara är på genomresa.

När du har skickat din online-anmälan, som fungerar som en förfrågan, kommer mötesteamet att meddela bekräfta om du kan komma eller om de datum som du har angett behöver ändras.

Begränsningar

Vi har ibland inte möjlighet att acceptera sena förfrågningar om besök under hektiska veckor. Invänta svar från oss innan du gör den slutgiltiga bokningen av din resa.

I alla grupper som kommer till Taizé är maxantalet vuxna över 30 år fem stycken. När det är större grupper gäller att en femtedel av deltagarna får vara vuxna som är över 30 år. Denna begränsning innefattar även vuxna som kommer med sina barn till familjemöten.

Två extra vuxna kan komma med om om de bor med gruppens 15—16-åringar.

För att undvika missförstånd och besvikelser är det viktigt för ledare som organiserar en gruppresa till Taizé att göra det klart att inbjudan att komma som en ”grupp” endast är för unga mellan 15 och 29 år.

Det är inte möjligt att komma i mitten av en vecka och stanna till mitten av nästa vecka..

- Inga husdjur är tillåtna i Taizé.