TAIZÉ

Att komma till Taizé

Att komma till Taizé är att bli inbjuden att söka efter gemenskap med Gud genom gemensam bön, sång, tystnad, personlig reflektion och samtal.

En vistelse i Taizé kan hjälpa en att ta ett steg tillbaka från vardagslivet, att möta en stor mångfald av människor och att fundera på sitt engagemang och sina åtaganden i kyrkan och i samhället.

Under besöket i Taizé deltar alla deltagare i det gemensamma livet och i dagarnas program. Läs den praktiska informationen om mötena och datumen för det här året. Kom ihåg att anmäla dig.

«Att se alla dessa ungdomar här på kullen, det är som en fest, det är en sådan mångfald. Det fyller oss med hopp, ett hopp om att en framtid i fred är möjlig för mänskligheten.»

Broder Alois under ett möte i Försoningskyrkan