TAIZÉ

Các thông tin khác

Bạn có thể sử dụng một vài địa chỉ email để liên hệ Taizé. Nếu có thể, hãy gửi các thắc mắc của bạn đến địa chỉ liên lạc trực tiếp để việc hồi đáp được nhanh chóng. Nếu cần liên lạc bằng điện thoại từ một quốc gia ngoài Châu Âu, hãy đảm bảo bạn đã kiểm tra sự chênh lệch múi giờ giữa Pháp và nước bạn trước khi liên hệ.

Nếu bạn đang chuẩn bị cho buổi cầu nguyện bằng các bài hát Taizé, hãy đảm bảo bạn đã đọc các chỉ dẫn về bản quyền dành cho các bài hát, hình ảnh, các thông tin website trong mục “Bản quyền”.

Bạn có thể tham gia các hoạt động xã hội hỗ trợ người nghèo, xem thông tin chi tiết trong mục “Các hoạt động xã hội”.

Nếu các mục này chưa giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của bạn, hoặc những thắc mắc về các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ info.