TAIZÉ

Cộng đoàn Taizé

"Từ khi còn trẻ, tôi nghĩ mình đã rất kiên định theo đời sống cộng đồng bởi lẽ đó chính là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu cho đi. Và dần dần, ý định đó càng lớn lên trong tôi và thôi thúc tôi thành lập một cộng đồng những người đàn ông tha thiết với đời sống độc thân tận hiến, những con người luôn khao khát tìm hiểu người khác và khao khát được hòa giải. Một cộng đồng nơi sự thánh thiện hiền hòa của con tim và sự giản dị nơi tâm hồn là tâm điểm cho mọi thứ".

Thầy Roger: "Thiên Chúa chính là tình yêu"