TAIZÉ

Gặp gỡ ở Taizé

Đến với Taizé các bạn được mời gọi tìm kiếm sự hiệp thông với Thiên Chúa qua giờ cầu nguyện cộng đồng, bài hát, thing lặng, suy tư và những chia sẻ cá nhân.

Ở lại Taizé có thể giúp bạn lùi lại một bước khỏi cuộc sống hàng ngày, để gặp gỡ nhiều người và xem xét lại cam kết của mình trong Giáo hội và trong xã hội.

Trong chuyến viếng thăm đó, tất cả những người đến đây đều tham gia vào cuộc sống của cộng đồng và các chương trình hàng ngày. Xin bạn vui lòng đọc các thông tin liên quan đến các cuộc gặp gỡ và các ngày chính xác cho năm nay. Xin hãy nhớ đăng ký trước.

"Có một chút gì đó rất hân hoan khi thấy nhiều bạn trẻ khác biệt về mọi mặt đi cùng với nhau. Nó mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao rằng toàn thể nhân loại có thể sống trong hòa bình."


Thầy Alois, trong một buổi gặp gỡ tại nhà thờ Hòa giải.