TAIZÉ

Cách tiếp cận của chúng tôi

Chính sách bảo vệ an toàn

 

Ở Taizé, chúng tôi cam kết

  • • có một đội bảo vệ tận tâm bao gồm đại diện của các cộng đoàn khác nhau có mặt tại Taizé và cả những người từ bên ngoài Cộng đoàn Taizé.
  • • tăng cường tập trung vào việc tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ một cách an toàn tất cả những người tham gia tổ chức các cuộc gặp mặt, bất kể mức độ trách nhiệm của họ, để họ có sự tự tin và kỹ năng nhận biết và ứng phó với hành vi lạm dụng.
  • • hiển thị rõ ràng ở một số địa điểm ở Taizé, thông tin về người cần liên hệ trong trường hợp có bất kỳ điều gì liên quan đến lạm dụng hoặc gây hấn.
  • • phản hồi mọi báo cáo hoặc mối quan ngại chính đáng liên quan đến việc bảo vệ các cá nhân bằng cách thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp.
  • • lắng nghe và xem xét nghiêm túc bất kỳ người nào báo cáo hành vi lạm dụng hoặc gây hấn, bất kể loại lạm dụng nào, ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào việc đó xảy ra.
  • • hành động có trách nhiệm đối với những người có thể gây nguy hiểm cho người khác.
  • • đảm bảo rằng chính sách, thủ tục bảo vệ và đánh giá rủi ro được áp dụng và xem xét hàng năm vào tháng 2 bởi một nhóm liên ngành tham gia vào các cuộc họp và sau đó được Nhóm Giám sát và Tiếp nhận Những Báo cáo độc lập xác nhận.