TAIZÉ

Lộ trình đến Taizé

"Vào những buổi tối mùa hè ở Taizé, dưới bầu trời đầy sao, chúng tôi có thể nghe thấy những bạn trẻ qua những cánh cửa sổ đang mở. Chúng tôi vẫn luôn ngạc nhiên vì họ rất đông. Họ đi tìm kiếm, họ cầu nguyện. Và chúng tôi bảo nhau rằng: khát vọng hòa bình và tín thác của họ như nhưng ngôi sao này, những ánh sáng nho nhỏ trong đêm."

Thầy Roger, Bức Thư 2005, "Một tương lai của hòa bình"