TAIZÉ

Gặp gỡ ở Taizé

Đóng góp tài chính 2024

 

Xin bạn vui lòng đọc trang Financial contribution để biết thêm thông tin về cách tính chi phí lưu trú và các phương thức thanh toán khác nhau.

Đề xuất phần đóng góp mỗi ngày và mỗi người năm 2024

Thanh niên dưới 30 tuổi

Nam Phi, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Macao: € 10.00 - 15.00 (Euros) mỗi ngày. Bữa ăn đóng hộp cho hành trình của bạn: € 4.00

Vương quốc Anh, Ireland, Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Phần Lan và Scandinavia: € 12.00 - 16.00 (Euros) mỗi ngày. Bữa ăn đóng hộp cho hành trình của bạn: € 4.00

Người lớn từ 30 tuổi trở lên

- Nam Phi, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Macao: € 20.00 - 30.00 nếu sử dụng lều/nhà lưu động của riêng bạn, hoặc € 25.00 - 35.00 nếu sử dụng chỗ ở của chúng tôi. Bữa ăn đóng hộp cho hành trình của bạn: € 4.00
Trẻ em từ 0 đến 14 tuổi đi cùng cha mẹ từ tất cả các quốc gia trên: € 5.00.

- Vương quốc Anh, Ireland, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Phần Lan và Scandinavia: € 24.00 - 32.00 nếu sử dụng lều/nhà lưu động của riêng bạn, hoặc € 30.00 - 40.00 khi sử dụng chỗ ở của chúng tôi. Bữa ăn đóng hộp cho hành trình của bạn: € 4.00.
Trẻ em từ 0 đến 14 tuổi đi cùng cha mẹ từ tất cả các quốc gia trên: € 6.00.

Người lớn, với vai trò là người lãnh đạo cho những người trẻ tuổi (tức là được cung cấp chỗ ở và ăn cùng họ), có thể đóng góp theo tỷ lệ của người trẻ nếu họ muốn.