TAIZÉ

Biện pháp an toàn ở Taizé

Báo cáo 2019–2022

 

Vào tháng Sáu năm 2019, Thầy Alois, Bề trên của Taizé, đã xuất bản một bức thư ngỏ có tựa đề “Xác minh sự thật”, trong đó thầy giải thích về những lời buộc tội liên quan đến hành vi tấn công tình dục của ba anh em mà cộng đoàn đã nghe được. Ngoài những điều khác, thầy còn nói:

“Có thể tuyên bố này sẽ khuyến khích những nạn nhân khác ra cáo buộc. Chúng tôi sẽ lắng nghe họ và sẽ sát cánh cùng họ trong các bước mà họ chọn thực hiện. Chúng tôi tin rằng chỉ bằng cách đưa ra ánh sáng những hành vi này, với sự hỗ trợ của những người ngoài cộng đoàn, chúng tôi sẽ giúp bảo vệ hiệu quả tất cả những người cho chúng tôi thấy sự tin tưởng của họ bằng cách đến với Taizé.”

Báo cáo này, được lập vào tháng 12.2022, nhằm mục đích tổng kết những gì đã được thực hiện ở Taizé kể từ năm 2019, như một cột mốc quan trọng trong quá trình sẽ tiếp tục. Nó bao gồm khoảng thời gian từ tháng 6.2019 đến tháng 11.2022.

PDF - 776.3 kb
Report 2019-2022
Cập nhật ngày: 15, Tháng Mười Hai 2022