TAIZÉ

Tin tức mới nhất

Tin tức hàng ngày từ Taizé


Taizé - <:daily_updates:|attribut_html: />  daily updates

other updates


Hằng ngày trên trang Taizé, các dữ liệu sau được cập nhật: bản văn Kinh thánh ngắn trong ngày, lời nguyện được đọc vào buổi trưa của Thầy Alois và một bài suy niệm ngắn của Thầy Roger. Những dữ liệu khác nhau cũng thường xuyên được đăng trên trang Facebook, Twitter và Instagram Taizé.