TAIZÉ

Nhà sách

Giờ mở cửa

 
Theo các hướng dẫn hiện hành của chính phủ, “Nhà sách” ở Taizé đã mở cửa. Bạn vẫn có thể dùng trang web bán hàng trực tuyến.

"Nhà sách", là nơi trưng bày các sản phẩm của các thầy tự làm tại Taizé, được mở cửa mỗi ngày trong năm
- từ 10.30 am (11.15 am Chúa nhật) đến 12g trưa
- và từ 2.30 pm đến 6 pm.
Thời gian mở cửa này có thể kéo dài thêm trong một số tuần trong năm, đặc biệt là vào mùa hè.

Cập nhật ngày: 1, Tháng Mười Hai 2020