TAIZÉ

Download bản thu âm và bản nhạc

 

Nhấn vào đây để đến trang tải về các bản thu âm và bản nhạc của Taizé (bản nhạc cụ và bản bè) được eXultet-solutions phát hành cho Ateliers et Presses de Taizé.

JPEG - 52.5 kb
Cập nhật ngày: 2, Tháng Năm 2020