TAIZÉ

Việc xác minh sự thật phải được tiếp tục trong Giáo hội và Taizé

 
Nhân cuộc Gặp mặt của giới trẻ châu Âu tại Rostock, Thầy Alois đã viết những lời sau đây để cập nhật về công việc xác minh sự thật do Taizé bắt đầu vào năm 2019.

Taizé, ngày 5 tháng Mười Hai, 2022

Những anh em trong cộng đoàn và tôi rất ý thức về sự đau khổ của những người là nạn nhân của lạm dụng tinh thần và tấn công tình dục trong Giáo hội. Việc thiếu phản ứng rõ ràng và nhanh chóng trong việc giải quyết những tình huống này thường làm trầm trọng thêm nỗi đau do những hành vi phạm tội và do những tội phạm này gây ra. Ở Taizé cũng vậy, như chúng tôi đã giải thích vào năm 2019, những người anh em trong cộng đoàn của chúng tôi đã phạm tội tấn công tình dục. Khi lắng nghe các nạn nhân, tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về độ sâu của vết thương nơi họ. Những gì đã xảy ra là không thể chịu đựng được và kinh khủng đối với chúng tôi và nó ngăn cản chúng tôi lý tưởng hóa cộng đoàn của mình dưới bất kỳ hình thức nào.

Anh em chúng tôi cũng ý thức được trách nhiệm thuộc về mình, vì từ tuần này qua tuần khác, chúng tôi chào đón những người trẻ đến với Taizé với hy vọng tìm được niềm tin vào Thiên Chúa, vào cuộc sống và vào chính họ. Vì lý do này, điều cần thiết là những người đã từng bị lạm dụng ở Taizé phải có phương tiện cần thiết (emailwww.taize.fr/protection) để có thể nói về điều đó và được lắng nghe; rằng những người đã đau khổ, ở đây hay ở nơi khác, có thể nói về nó; và rằng sự chính trực của mỗi người được bảo vệ ở Taizé cũng như trong các cuộc gặp mặt mà chúng tôi tổ chức ở những nơi khác.

Nếu chúng tôi có thể bước tiếp trên con đường này, đó là nhờ những người đã can đảm kể cho chúng tôi nghe về những lạm dụng đã trải qua ở Taizé, và nhờ những tổ chức bên ngoài cộng đoàn chúng tôi, những người đã cho chúng tôi lời khuyên với con mắt phán đoán.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành hương của niềm tín thác và các cuộc gặp gỡ hiện đang ghi khắc nỗi đau khổ của những người bị lạm dụng lòng tin, lắng nghe những nhận xét và gợi ý đến từ bên ngoài, và làm mọi điều có thể, cả trong cộng đoàn và trong sứ mệnh mục vụ của chúng tôi, để biến Taizé một nơi an toàn cho mọi người. Với thái độ này, chúng tôi muốn tiếp tục tiến về phía trước, với nhận thức mới về những gì được mong đợi ở chúng tôi.

Thầy Alois
Cập nhật ngày: 6, Tháng Mười Hai 2022