TAIZÉ

Thầy Roger, Vị sáng lập Taizé

Một con đường hòa giải