TAIZÉ

Thầy Roger, Vị sáng lập Taizé

Một con đường hòa giải
Kỉ niệm 70 năm thành lập Cộng đoàn Taizé