TAIZÉ

Mỗi châu lục

Rất nhiều bạn trẻ đã từng tham gia các buổi cầu nguyện thắc mắc làm sao có thể tiếp tục những gì họ đã khám phá tại Taizé sau khi họ trở về nhà. Các Thầy cố gắng tìm cách hỗ trợ & khuyến khích họ phục vụ tại thành phố và đất nước, giáo xứ hay cộng đồng nơi họ sinh sống. Cuộc hành hương của niềm tin trên trái đất là một nổ lực đáp lại những câu hỏi trên.

Phần này cung cấp tin tức từ Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á và Châu Âu: Các cuộc gặp gỡ sắp tới và gặp gỡ các thầy sẽ được tổ chức ở những nước khác nhau; thông tin các cuộc gặp gỡ hiện tại; chi tiết các buổi cầu nguyện; thông tin các phát biểu về đoàn kết nhân loại.

Thỉnh thoảng, một số cuộc hội họp lớn hơn trong cuộc hành hương của niềm tin được tổ chức giống như các đại hội cuối mỗi năm ở một trong những thành phố lớn của Châu Âu.