TAIZÉ

Khắp nơi trên thế giới

“Khi chúng ta tiếp tục cuộc hành hương của sự tín thác trên trái đất để quy tụ những người trẻ từ nhiều quốc gia, chúng ta ngày càng hiểu sâu sắc hơn thực tế rằng: toàn thể nhân loại tạo thành một gia đình duy nhất và Thiên Chúa sống trong mỗi con người, không có ngoại lệ.”

Thầy Alois, Thư từ Kolkata