TAIZÉ

Giờ cầu nguyện ở Taizé

 

Thứ Hai đến thứ Bảy

8.15 am Cầu nguyện ban sáng
12.30 pm Cầu nguyện ban trưa
8.20pm Cầu nguyện ban tối

Tối thứ Sáu

8.20pm Cầu nguyện ban tối, theo sau là cầu nguyện quanh Thánh giá

Tối thứ Bảy

8.20pm Cầu nguyện ban tối, với cử hành Ánh sáng Phục sinh

Chúa nhật

10.00 am Thánh lễ
8.00pm Cầu nguyện trong thinh lặng, cầu cho hòa bình
8.20pm Cầu nguyện ban tối

Cập nhật ngày: 28, Tháng Mười Hai 2021