TAIZÉ

Giờ cầu nguyện ở Taizé

 

Thứ Hai đến thứ Bảy

8.15 am Cầu nguyện ban sáng
12.30 pm Cầu nguyện ban trưa
8.30pm Cầu nguyện ban tối

Tối thứ Sáu

8.30pm Cầu nguyện ban tối, theo sau là cầu nguyện quanh Thánh giá

Tối thứ Bảy

8.30pm Cầu nguyện ban tối, với cử hành Ánh sáng Phục sinh

Chúa nhật

10.00 am Thánh lễ
8.00pm Cầu nguyện thinh lặng, cầu cho hòa bình
8.30pm Cầu nguyện ban tối


Cập nhật ngày: 1, Tháng Giêng 2022