TAIZÉ

Cầu nguyện

"Tại nơi sâu thẳm của tình trạng con người, ở nơi khao khát về một hiện hữu, khao khát thầm lặng sự hiệp thông. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng nỗi mong muốn đơn giản này với Thiên Chúa là khởi đầu của đức tin."

Làm sao chúng ta có thể đào sâu đức tin và thấu hiểu được Kinh Thánh trong cuộc sống hằng ngày?

Trang này bao gồm "Lá thư cho năm" của Thầy Alois, đoạn Kinh Thánh ngắn đọc trong giờ cầu nguyện ban trưa tại Taizé, và một đoạn suy niệm ngắn mỗi ngày của Thầy Roger.

Mỗi tháng, một đoạn Kinh Thánh kèm theo suy niệm ngắn và các câu hỏi được đề xuất dùng suy tư, cho cá nhân hoặc cho nhóm. Một số điểm cơ bản nhất định của đức tin - Thánh giá, sự đau khổ của người vô tội, tình yêu với kẻ thù, niềm hy vọng của Kitô hữu... được trình bày dưới dạng một đoạn ngắn "abc", hoặc được viết đầy đủ hơn trong "Bài viết ngắn từ Taizé" có thể được tải về miễn phí.