TAIZÉ

Thầy Alois

2012 Hướng về một tình liên đới mới

 

PDF - 264.6 kb
THƯ TAIZÉ 2012

Cập nhật ngày: 23, Tháng Năm 2012