TAIZÉ

Thư Taizé 2011

Viết từ Chilê

 

PDF - 100.5 kb

Cập nhật ngày: 29, Tháng Ba 2011