TAIZÉ

Thầy Alois

Thư Taizé 2010: Viết từ Trung Hoa

 

English

PDF - 121.1 kb

Filipino

PDF - 202.9 kb
Liham mula sa Ttsina

Cebuano

PDF - 221.2 kb
Sulat gikan sa Ttsina
Cập nhật ngày: 14, Tháng Mười Hai 2009
Download the Letter from China in Adobe Acrobat format, as it appears in The Letter from Taizé: