TAIZÉ

2012: Cuộc hành hương của Đức Tin tại Rwanda

Từ ngày 14 đến 18 tháng 11 năm 2012 sẽ có Đại hội giới trẻ quốc tế diễn ra tại Kigali : Tiến bước cùng cuộc hành hương của Đức Tin toàn cầu, hướng dẫn bởi Thầy Roger