TAIZÉ

Hồng Kông: Giờ cầu nguyện

 
Hàng năm, những người trẻ từ Hồng Kông đến thăm Taizé và cũng tham dự các cuộc gặp mặt ở Châu Âu và các châu lục khác. Trở về nhà, họ cùng nhau cầu nguyện. Dưới đây là một số nơi mà mọi người có thể tham gia cùng họ.

【港島區 Đảo Hồng Kông】

1. HKSKH St. Paul’s Church
Người tổ chức: The Youth Committee, Diocese of Hong Kong Island, Hong Kong Sheng Kung Hui (Anh Giáo)
Ngày: Thứ Sáu tuần thứ 4 của tháng
Giờ: 8:00pm
Địa điểm: Glenealy, Central
Liên hệ: Miss Chow, The Youth Committee, Diocese of Hong Kong Island, HKSKH (852) 2526 5366
Website

2. HKSKH St. John’s Cathedral
Ngày: Chúa nhật tuần thứ 4 của tháng
Giờ: 5:00pm
Địa điểm: St John’s Cathedral, 4-8 Garden Road, Central
Telephone: (852) 2523 4157

3. RC St. Anne’s Church
Ngày: Thứ Sáu cuối cùng của tháng
Giờ: 8:00 - 9:00 pm
Địa điểm: 1 Tung Tau Wan Road, Stanley

4. Jubilant Grace Methodist Church
Ngày: 8.3, 14.6, 13.9, 13.12
Giờ: 8:00 pm
Địa điểm: The Methodist Church HK Wesley College, 33 Siu Sai Wan Road, Chai Wan
Telephone:(852) 2965 4422
Email:lc.jge methodist.org.hk

5. Chinese Methodist Church
Ngày: 3.1, 6.3, 3.7, 4.9, 6.11
Giờ: 1:00 - 1:45 pm
Địa điểm: 36 Hennessy Road, Wan Chai
Telephone:(852) 2235 9944
Website:https://www.facebook.com/mchk.cmc

6. North Point Methodist Church
Ngày: Thứ Bảy đầu tiên của tháng
Giờ: 5:00 - 6:15 pm
Địa điểm: 11 Cheung Hong Street, North Point
Telephone:(852) 2570 1098

7. RC Holy Cross Church
Ngày: Thứ Tư tuần thứ 2 của tháng
Giờ: 8:00 pm
Địa điểm: Holy Cross Path, Shau Kei Wan
Telephone:(852) 2560 1823
聯絡:https://www.facebook.com/holycrosshk
網頁:https://holycross.catholic.org.hk/zh

【九龍區 Cửu Long】

1. HKSKH All Saints Cathedral(Former Kowloon Union Church)
Ngày: 5.12.2023, 2.1.2024, 6.2.2024, 5.32024
Giờ: 7:30 – 8:30pm (Tập hát lúc 7:30pm)
Địa điểm: 11 Pak Po Street, Mong Kok
Transport: MTR Mong Kok Station or Mong Kok East Station
Liên hệ: Live chat messages through Facebook Taizé Hong Kong or Instagram @taizehk

2. HKSKH All Saints Cathedral
Ngày: Chúa nhật tuần thứ 4 của tháng
Giờ: 5:00 pm
Địa điểm: 11 Pak Po Street, Mong Kok
Di chuyển: MTR Mong Kok Station hoặc Mong Kok East Station
Liên hệ: John Wai
Website: http://dwk.hkskh.org/allsaints/

【新界區 Tân Giới】

1. RC St. Jude’s Mass Centre
Người tổ chức: Catholic Diocesan Vocation Commission
Ngày: Thứ Bảy tuần thứ 4 của tháng
Giờ: 7:30pm
Địa điểm: 207 Kat Hing Wai, Kam Tin
Di chuyển: Exit B, MTR Kam Sheung Road Station

2. HKSKH St Matthias’ Church
Ngày: Thứ Tư tuần thứ 3 của tháng
Giờ: 7:30 pm (Tập hát lúc 7:00 pm)
Địa điểm: 9 Ma Miu Road, Yuen Long
Telephone: (852) 2479 4261

3. RC Ss. Cosmas and Damian Church
Ngày: Thứ Ba tuần thứ 2 của tháng
Giờ: 8:00 pm (Tập hát lúc 7:45 pm)
Địa điểm: Tsuen Wan Catholic Primary School, 37-41 Tak Wah Street, Tsuen Wan
Telephone: (852) 2492 4151
Website:http://cosdam.catholic.org.hk/

Cập nhật ngày: 20, Tháng Mười Một 2023