TAIZÉ

Lộ trình

 

Taizé - Tọa độ GPS: Vĩ độ/Kinh độ: N46.51355 E4.67708 UTM: 31T 628650 5152490

Địa chỉ: Communauté de Taizé, 71250 TAIZÉ, France.

Tìm Taizé trên Google Maps

Cập nhật ngày: 1, Tháng Giêng 2009