TAIZÉ

Rok 2015 v Taizé

Od roku 1940 do roku 2015…

 

V srpnu roku 1940, na začátku 2. světové války, dorazil bratr Roger do vesničky Taizé. Bylo mu právě 25 let, když začal pokládat základy komunity, o níž doufal, že se stane podobenstvím společenství, kvasem smíření v lidské rodině.


„Od doby, co jsem byl malý, mě myslím neopustila ta intuitivní myšlenka, že život v komunitě by mohl být znamením, že Bůh je láska, a jedině láska. A krok za krokem ve mně rostlo přesvědčení, že je nezbytné vytvořit komunitu s muži rozhodnutými odevzdat celý svůj život, kteří by se snažili porozumět jeden druhému a smířit se, komunitu, kde by upřímná dobrota a prostota byly středem všeho.“
bratr Roger

Komunitu Taizé dnes tvoří asi sto bratří pocházejících z přibližně třiceti různých národů, katolíků i různých protestantských vyznání.

Bratr Roger zemřel 16. srpna 2005 ve věku 90 let; během večerní modlitby byl smrtelně zraněn nepříčetnou osobou.

Po celý rok 2015 bude komunita oslavovat 75. výročí svého založení a zve všechny, aby si připomenuli jejího zakladatele v roce, kdy uplyne sto let od jeho narození a deset let od jeho smrti.

Jako přípravu na rok 2015 navrhl bratr Alois, nástupce bratra Rogera ve funkci představeného komunity, tříleté období hledání, jak ve světle evangelia obnovit své nasazení pro solidaritu mezi lidmi.

Aktualizováno: 11. dubna 2014

PDF - 495.9 kb

Stáhněte si letáček s informacemi o roku 2015 v Taizé