TAIZÉ

Únor 2018

Zprávy o migrantech přijatých v Taizé

 

Evropa se od roku 2015 potýká s migrační krizí nebývalých rozměrů. Komunita podporovaná štědrostí mnoha sousedů této výzvě čelí tím, že otvírá dveře a přijímá migranty.

Centra přijetí a orientace

V listopadu 2015 bylo v Taizé otevřeno takzvané centrum CAO (centrum přijetí a orientace), aby bylo možné přijmout migranty z Calais. Bylo schopné přijmout třináct mladých mužů ve věku od 19 do 40 let. Všichni pocházeli ze Súdánu nebo Afghánistánu a jsou to muslimové. Devět z nich, kteří získali status uprchlíka, nyní pracuje nebo studuje v okolí Taizé. Jeden z nich, vdovec, měl v Súdánu 13letého syna. Bratru Aloisovi se podařilo přivézt tohoto jeho syna s sebou při příležitosti své cesty do této země. Chodí tu nyní do školy, zatímco jeho otec pracuje v nedaleké slévárně.

V listopadu 2016 komunita otevřela CAOMI (centrum přijetí a orientace pro nezletilé), aby po určitou dobu mohla hostit osmnáct mladých, kteří byli v Calais a chtěli se dostat do Anglie. Sedm z nich se rozhodlo zůstat v Taizé a podat žádost o udělení azylu. Jeden z nich je nyní ve vzdělávacím centru blízko Taizé, čtyři další uprchlíci stále žijou ve vesnici a chtěli by se zde usadit.

Rodiny

V minulých letech komunita přijala také čtyři rodiny uprchlíků z Iráku a Sýrie. Po několika měsících v Taizé, které jim umožnily osamostatnit se a začít se dobře integrovat do života ve Francii, se dvě rodiny usadily na jiném místě. S komunitou však nadále udržují téměř rodinné vztahy.

Čekání na ochranu

Minulé září komunita přijala tři mladé migranty z Jižního Súdánu a Súdánu, kterým je mezi 20 a 28 lety. Tito mladí stále ještě neví, jestli budou moct vstoupit do azylového řízení ve Francii, a to kvůli dublinské úmluvě. Protože nemají povolení pracovat, učí se mezitím francouzsky, pracují jako dobrovolníci a účastní se rozmluv o příčinách a těžkostech své cesty jako uprchlíka.

Adoptivní rodiny

Všechny mladé migranty přijaté v Taizé doprovází některá rodina z okolí. Pravidelné návštěvy u adoptivní rodiny pomáhají mladým rychleji se integrovat do francouzské kultury a dostává se jim nedocenitelné podpory. Jeden z mladých uprchlíků nedávno řekl: „Françoise se o mě stará jako o vlastního syna.“

Lekce francouzštiny

Když se komunita rozhodla přijmout mladé lidi z Calais, ihned se u části okolního obyvatelstva projevila vlna velké solidarity. Dnes se konají kurzy francouzštiny na radnici v Taizé čtyři dny v týdnu a tucet dobrovolníků se zde střídá, aby zde vyučovali. Christine, která je sama učitelkou francouzštiny jako cizího jazyka, píše: „K mému velkému údivu a potěšení vidím motivaci žadatelů o azyl a jejich nasazení, aby se francouzsky naučili, přestože mají všechny ostatní starosti.“ Kromě tří migrantů, kteří se těchto kurzů účastní, má z jejich kvality užitek i desítka dalších cizinců, kteří bydlí v okolí.

Diskuse

Migranti, kteří pobývají v Taizé, byli pozváni, aby vedli den rozjímání o migraci na střední škole sv. Josefa v bretaňském Châteaubriantu. Vydali se tam v listopadu minulého roku. Na tamější studenty udělal velký dojem příběh těchto mladých lidí, kteří přešli Saharu a zažili peklo v Libyi i při cestě přes Středozemní moře. Mladé migranty naopak zapůsobilo to, jak pozorně a s jakou vážností jim studenti naslouchali.

Také v Taizé se někdy účastní workshopů pro mladé poutníky, kde vyprávějí i o tom, odkud pocházejí a proč se vydali na cestu.

V Evropském parlamentu

V lednu 2018 skupina mladých migrantů navštívila Evropský parlament. Během setkání s evropským komisařem pro migraci, s členy různých stran z různých zemí a s generálním ředitelem OFPRA (Francouzská kancelář pro ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti) mohli migranti promluvit o svých zkušenostech s přijetím v Evropě a o své aktuální situaci: lidé se statusem uprchlíka, žadatelé o azyl, nezletilí bez doprovodu, jejichž věk nebyl potvrzen.

Jeden člen Evropského parlamentu nám poslal fotografie z návštěvy a film Claudia Cutarelliho, který se týká dublinské úmluvy:

Delší video ze setkání najdete zde.

Dobrovolnictví

Migranti přijatí v Taizé vždycky rádi přiloží ruce k dílu a cítí se užiteční, když mohou posloužit ostatním. Získávají zpět svou důstojnost, když mohou sami něčím přispět.

Edith, pokladní týmu katolické charity v Cluny, píše: „Tři migranti k nám chodí jako dobrovolníci a pomáhají nám při našich aktivitách. Účastnili se už několika akcí, pomáhali zaměstnancům organizovat každoroční oslavu, na které jim všichni blahopřáli k tomu, jak dobře se angažují.“

Rádi se také zapojují do dobrovolnické práce po boku mladých poutníků, kteří navštěvují komunitu. Gonçalo, mladý Portugalec, nám nedávno napsal: „Práce se třemi mladými migranty pro mě byla jedinečnou zkušeností. Dobře se zapojili do našeho týmu a povídali jsme si o některých aspektech našich kultur. Vyprávěli nám o svých zážitcích a o tom, jak usilují o pokoj.“

Minulé léto mnoho mladých lidí odpovědělo na výzvu k solidaritě s migranty a darovalo nějaké prostředky. Tři mladí migranti jeli v listopadu spolu s Orsi, dobrovolnicí, do Calais, kde předali místní katolické charitě spacáky, mýdla, šampóny, pasty a zubní kartáčky. Dva dny pobývali jako hosti v domě Marie Skobtsové, který přijímá ty nejpotřebnější vyhnance. Orsi píše: „Naši tři přátelé z Taizé poznali během své cesty různými zeměmi, pouští a přes Středozemní moře tu samou bídu, takže velmi dobře chápali, čím mladí lidé v Calais procházejí.“

Aktualizováno: 3. března 2018