TAIZÉ

Severní Korea | Humanitární pomoc

 

Komunita v roce 2016 pozvala dva lékaře z nemocnice severokorejského Červeného kříže na nástavbový kurz ve Francii. Tito lékaři strávili tři měsíce v Paříži. Výlohy spojené s jejich pobytem plně hradí Operace naděje. V letech 2007 a 2011 šest jiných lékařů pobývalo ve Francii na roční praxi.

První zásilky humanitární pomoci do této země odešly v letech 1998 a 1999. Obyvatelstvu zasaženému hladomorem, který způsobilo dlouhotrvající sucho a záplavy, bylo zasláno tisíc tun kukuřice.

Od té doby bylo možné každoročně učinit nějaké gesto solidarity. Na konci roku 2011 při evropském setkání v Berlíně byla uspořádána sbírka lékařského vybavení a léků, kojeneckých lahví a mléka. Bylo posláno mnoho balíků s léky, stovky stetoskopů, teploměrů, obvazů, gázy, injekčních stříkaček a dalších lékařských zásob, několik beden s chirurgickým vybavením a dva autoklávy. Operace naděje dodala dva nové koncentrátory kyslíku. Tato pomoc pokračovala v následujících letech novými zásilkami léků a lékařského vybavení. Severokorejský Červený kříž se stará o distribuci do nemocnic a venkovských klinik.

Jeden bratr komunity, který pochází z Jižní Koreje, Severní Koreu několikrát navštívil. Někdy také dohlížel na dodávku potravin.