TAIZÉ

Čína | Vytištění a distribuce milionu Biblí

 

Na evropském setkání v Bruselu, ke kterému se shromáždilo 40 000 mladých lidí na konci roku 2008, bratr Alois oznámil, že jako odpověď na potřeby křesťanů v Číně komunita Taizé nechá vytisknout milion Biblí: 200 000 úplných Biblí a 800 000 výtisků Nového zákona a Žalmů. Bible byly vytištěny v Nanjingu, odkud byly v několika vlnách během roku 2009 rozvezeny do celé země.

Komunita v roce 2009 podpořila taky práci čínských protestantských biblistů. Tato podpora pokračovala i během let 2010 a 2011.