TAIZÉ

Modlitba za mír na Ukrajině

 

Středa 2. března

V souladu s iniciativou papeže Františka, který vybízí věřící k modlitbě a postu, se komunita připojí modlitbou za mír na Ukrajině ve středu 2. března.


Sobota 26. února

Páteční večerní modlitbu za mír na Ukrajině, která probíhala z větší části v tichu, uvedla tato modlitba, kterou vyslovil bratr Alois:

Zmrtvýchvstalý Kriste, i když před tebou zůstáváme v tichu, necháváme zaznít tuto vroucí modlitbu: dej, ať utichne střelba na Ukrajině! Přijmi do své lásky ty, kdo v důsledku násilí a války umírají, utěš truchlící rodiny, podpoř ty, kdo museli nastoupit na cestu vyhnanství. Tváří v tvář nepochopitelnému utrpení stále věříme, že tvá slova lásky a pokoje nikdy nepominou. Ty jsi odevzdal svůj život na kříži a otevřel jsi nám budoucnost, která sahá až za hranici smrti. Proto tě prosíme: dej nám svůj pokoj. Ty jsi naše naděje.

Na konci modlitby zazněla píseň Laudate omnes gentes v ukrajinštině „Славіте всі народи / Slavite vsi narody“.


Čtvrtek 24. února

V reakci na vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, pronesl bratr Alois během čtvrteční polední modlitby v Taizé tato slova:

Bože lásky, jsme znepokojeni násilím v našem světě, a nyní obzvlášť válečnými událostmi na Ukrajině. Dej nám sílu být solidární s těmi, kdo trpí a kdo dnes žijí ve strachu a úzkosti. Posiluj naději všech, kdo v této milované části světa usilují o spravedlnost a mír. Sešli svého Svatého Ducha, Ducha pokoje, aby inspiroval vůdce národů i všechny lidi.

V pátek 25. února ve 20:00 se bratři a všichni mladí lidé, kteří jsou právě v Taizé, shromáždí k tiché modlitbě za mír. Připojit se k této modlitbě prostřednictvím živého vysílání budou mít možnost i lidé z celého světa.


Modlitba při setkání ve Lvově, 30. dubna 2018

Aktualizováno: 1. března 2022