eesti

TAIZÉ

Eesti 2012

Usaldust uuendades

 
JPEG - 25 ko

Palvemaja Nurstes

1990-ndate alguses tuli noori eestlasi Taizésse ja Euroopa kohtumistele tuhandetes. Iseseisvumise ajal oli huvi usu vastu suur. Olukord on sellest alates muutunud, kuid inimesed hakkavad justkui taas taipama, et “hoolimata sellest, et suhtlemine on muutunud üha lihtsamaks, on meie inimühiskond jäänud killustatuks ja lahter- datuks,” nagu ütleb kiri 2012 ja on tarvis otsida taas, kuidas ehtada usalduse teeradu.

Pärnus jäi pärast oma iganädalast proovi palvust juhtima noortekoor. Milline rõõm alustada külastust olles tervitatud laulvate noorte poolt! Laulmine on Eesti ajaloos mänginud nii olulist rolli. Ja nüüd teeb laulmine mõnedele võimalikuks leida viis, et väljendada usku.

Tartus on imeline näha kirikuelu uuenemist. Nõukogude ajal sai see linn oma kuulsa ülikooliga eriliselt lüüa. Väga vähesed kirikud jäid avatuks. Nüüd on ajalooline Jaani kirik renoveeritud ja teenib ülikooli, Pauluse kirikut renoveeritakse, Maarja kirik on kogudusele viimaks tagastatud ja Peetri kirikul on uus torn. Katoliku kirikul on aktiivne kogudus ja palju kasutatud kool. Eesti Õigeusu, Metodisti ja Baptisti kirikud elavad samuti jõudsalt.

JPEG - 9.6 ko

Külmunud merd ületades

Me palvetasime Pauluse kiriku keldriruumis – Taizé lauludega palvus on seal toimunud katkematult kuus aastat – ruumide kõrval, kus antakse igapäevast toitu inimestele,kes elavad tänaval või suures vaesuses. Kirikul on väga tugev traditsioon diakoonias– vaeste ja heidikute eest hoolitsemises. Palvus oli tulihingeline: eespalved, kohaliku kogukonna tulesammas.

Tallinnas on Luteri kirik avanud oma esimese koguduse pärast iseseisvust. See asub Mustamäel, kus enamik kortermaju on ehitatud nõukogude võimu ajal. Kiriku hoonet veel ei ole, kuid Maarja Magdaleena kogudus kohtub linnaosavalitsuse hoone keldris. “Nagu Maarja Magdaleena, kes nägi ülestõusmispühade hommikul elavat Kristust, oleme ka meie kutsutud jagama seda rõõmusõnumit teistega”- kogudus elab neid sõnu 2012. aasta kirjast. Palvuse paik altari ja küünaldega on hästi ette valmistatud. Meie ülistus koondas 70 kõiksugu erinevate taustadega inimest. Tõeline tähendamissõna kogukonnast.

Hiiumaal on Baptisti kirik alati aktiivne olnud. Meid Nurstes vastu võtnud 80-aastase pastori kuulamine aitas meil mõista, kuivõrd laseb ustavus Jumat inimese südames headust kasvatada. 1940. aasta sündmuste ajal elamine ja seejärel teise nõukogude sissetungi ajal 1942. aastal on jätnud eludele jälje. Kuid pastor tunnistas, kuidas usk Kristusesse näitab meile, et “vastus isiklikele katsumustele ja teiste inimeste kannatustele on armastada üha rohkem.” Nurste palvemaja on saare suurim. Hoolimata jäisest temperatuurist, põles tuli, et soojendada mitte vaid me kehasid vaid ka südameid.

JPEG - 18.4 ko

Palvus Püha Vaimu kirikus Tallinnas

Tulnud üle jäätunud mere tagasi palvetasime Püha Vaimu kirkus Tallinna vanalinnas. Kui kaunis hoone – tunnistus pühendumisest, mis on kestnud läbi ajaloo keeriste. Järgnenud kohtumisel rääkisid noored oma soovist korraldada sel suvel Taizésse minevaid gruppe. Uuendatakse kontakte, inimesed jagavad oma aega ja energiat, et ettevalmistada teistele usalduse teid.

Viimati uuendatud: 24. märts 2012