eesti

TAIZÉ

Tallinn 2024/25

47. Euroopa Kokkutuleku väljakuulutamine

 
30. detsembri 2023 õhtul andis Vend Matthew Ljubljanas teada, et järgmise aasta lõpus toimub Euroopa kokkutulek Eesti pealinnas.

Pärast teadaannet andis Vend Matthew kõnelemisjärje kolmele Eesti kirikute esindajale:

- Ma annan sõna pastor Ove Sanderile, et ta saaks teid kõiki kutsuda Tallinnasse 28. detsembrist 2023 kuni 1. jaanuarini 2025:

- Armsad õed ja vennad Kristuses! Mul on rõõm ja eesõigus kutsuda teid kogu südamest järgmisel aastal Tallinnasse Taizé Euroopa Kokkutulekule. Eesti on väike riik, aga siin on palju suure südamega inimesi. Eesti ei ole rikas raha poolest, küll aga kultuuri poolest. Eestit peetakse üsna sekulariseerunud riigiks, kuid siin leidub palju sügavalt usklikke ja Kristusele pühendunud inimesi. Toogu see järgmine kokkutulek Tallinnas, nagu siingi Ljubljanas, meid lähemale üksteisele ja Jumalale, aidates meil kasvada ühises kutsumuses võtta vastu Tema saabuvat kuningriiki. Seniks aga jäägu meie kõikidega Isa armastus, Poja halastus ja Püha Vaimu ühtsus.


- Triin Salmu vastutab noortetöö eest Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus: Mida tähendab olla Eestis kristlasest noor?

- See tähendab, et sa paistad teiste inimeste seas silma. See tähendab, et sa tunned end väljaarvatuna ja isoleerituna teistest noortest su ümber - näiteks koolis. Aga see annab ka võimaluse olla teiste jaoks eeskujuks Jeesuses. Ühiskonnas vähemuses olemine loob teiste kristlastega teatud ühtsustunde, mis ületab kogudustevahelised piirid, seda eriti just noorte seas.


- Pastor Tiina Klement on käinud mitmed aastad Taizés: Mida tähendab see kokkutulek Eesti kirikutele praegusel ajal?

- Armsad vennad ja õed! Ma olen väga õnnelik, et järgmine Euroopa kokkutulek toimub mu kodumaal. Kokkutulek, kus tuhanded noored kogunevad palveks ning jagavad oma usku ja räägivad oma elust üksteisele, on Eesti noortele suureks toeks ja inspiratsiooniks. See tõstab üles meie rahvast ja annab meie kirikule lootust tulevikuks. Kuna me oleme väike riik, teevad kõik erinevad kirikud koostööd – sellest saab nähtav märk Kristusest kui ühest ihust ning see on ka tunnistuseks Jumala ligiolust kogu ühiskonnas. Te olete kõik väga teretulnud! Jumal õnnistagu teid!


Foto : Taizé Ljubljana

Viimati uuendatud: 1. jaanuar 2024