polski

TAIZÉ

Echa Wielkiego Tygodnia w Taizé

 
Na tej stronie publikujemy echa uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Taizé. Nadal możliwe jest uczestniczenie w wieczornych modlitwach na żywo poprzez stronę internetową.

Niedziela Palmowa

Gałązki oliwne zostały pobłogosławione przez luterańskiego biskupa Fredrika Modéusa z Växjö w Szwecji oraz przez s. Delię z protestanckiej wspólnoty diakonis w Riehen w Szwajcarii. Oto modlitwy, które oboje napisali na tę okazję.

- Biskup Fredrik :

Chryste, Ty kroczysz ścieżką miłości dla nas i przed nami. Kiedy się wahamy, Ty cierpliwie czekasz. Dziś stoimy u progu tajemnicy. Pozwól nam podążać za Tobą w zaufaniu, miłości i posłuszeństwie, i wznieść się do życia wiecznego. Amen.

- Siostra Delia :

Jezu Chryste, wszedłeś do Jerozolimy jako król łagodny i pokornego serca. Nie przyszedłeś, aby Ci służono, ale aby służyć i oddać za nas swoje życie. Oddając siebie, przyjąłeś nas. W naszej radości, w naszym śpiewie dostrzegasz naszą tęsknotę za Tobą. W Tobie pokładamy naszą ufność. W tym Wielkim Tygodniu pozwól nam przyjąć Twoją miłość. Amen.

Upamiętniając wjazd Jezusa do Jerozolimy, wszyscy wyruszyli od Źródła św Szczepana do Kościoła Pojednania z gałązkami w rękach.


Wielki Czwartek

Ponad 700 osób (w tym ok. 200 a Włoch) dołączyło do nas w Wielkim Tygodniu. W południe brat Matthew modlił się następującymi słowami:

" Bóg nie wiedząc, jak jeszcze objawić nam swoją miłość, posłał Ciebie, Chryste Jezu, abyś zamieszkał pośród nas. I nawet jeśli jesteśmy kuszeni, aby się od Ciebie oddalić, Ty pokazujesz nam drogę większej miłości tak, że nasze serca śpiewają i radują się w Tobie: będziesz z nami na wieki".

Podczas wieczornej modlitwy, po przeczytaniu fragmentu z Ewangelii wg. Jana 13, bracia przywołali scenę, gdy Jezus umył nogi swoim przyjaciołom, wyraz tej większej miłości, która posuwa się aż do oddania życia. W kościele przed amboną został ustawiony krąg z 50-ciu krzeseł i każdy, kto chciał, mógł usiąść i dać umyć sobie nogi.

Odprawiona następnie Eucharystia była przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy Jezusa z przyjaciółmi przed Jego męką.


- Sophia, z Niemiec

"Umycie nóg było dla mnie czymś wyjątkowym. W tym momencie poczułam się dostrzeżona i całkowicie zaakceptowana taką, jaka jestem. Gdy bracia wykonali tę samą posługę, co Jezus w Ewangelii, po raz pierwszy mogłam zrozumieć, co musieli czuć uczniowie w Wielki Czwartek".

Wielki Piątek

- Marie, z Niemiec

"Spędzenie Wielkiego Tygodnia w Taizé było jak świeży powiew w moim sercu i jeszcze bardziej umocniło moją wiarę. Najbardziej wyjątkowym momentem był Wielki Piątek, kiedy zadzwonił dzwon i wszyscy zatrzymali się w ciszy. Setki lub tysiące ludzi przestało robić to, czym się zajmowali dla Jezusa! Doświadczyłam ogromnego poczucia wspólnoty i wiary".

W piątkowy wieczór ikona krzyża była wniesiona w procesji na początku modlitwy przez braci, którym towarzyszyli młodzi ludzie i dzieci. Poprowadziła nas ona w noc modlitwy, podczas której wiele osób przyszło powierzyć Jezusowi na krzyżu swoje brzemiona i brzemiona całej ludzkiej rodziny.


Wielka Sobota

Kościół Pojednania został ogołocony ze wszystkich dekoracji w dniu Wielkiej Ciszy: usunięto świece, ikony i kolorowe panele z chóru. Podczas południowej modlitwy została odmówiona następująca litania:

- Pójdźmy, kontemplujmy nasze Życie spoczywające w grobie, aby dać życie tym, którzy w swoich grobach leżą martwi.
Chwała Tobie, Panie, który oddałeś się za nas!

- W tym dniu grób trzyma Tego, który całe stworzenie trzyma w swoich dłoniach, chwała Tobie, Panie!

- Życie śpi i drży królestwo umarłych. Ty dałeś wieczny pokój: poprzez Twoje zmartwychwstanie, chwała Tobie, Panie!

- O grobie, który przyjąłeś Stwórcę jak kogoś, kto zasnął, stajesz się skarbem życia dla naszego zbawienia, chwała Tobie, Panie!

- Życie wszystkich ludzi zgodziło się być złożone w grobie. Ono przemienia grób w źródło odnowy, chwała Tobie, Panie!

- Niech się raduje całe stworzenie, niech się radują wszyscy mieszkańcy ziemi, bo śmierć została pozbawiona swej przerażającej maski, chwała Tobie, Panie!

- A Bóg pobłogosławił siódmy dzień, dzień odpoczynku, w którym umiłowany Syn Boży odpoczął od wszystkich swoich dzieł, chwała Tobie, Panie!

- Cierpiąc swoją mękę, Zbawiciel zachował Boży pokój w ciele, a przez swoje zmartwychwstanie dał nam życie wieczne, chwała Tobie, Panie!


Podczas sobotniego rozważania brata Matthew Ivanka z Ukrainy tak odpowiedziała na pytanie, w jaki sposób możemy nadal wspierać jej naród:

- Ivanka, z Ukrainy :

Wojna jest bardzo wyczerpująca i niektórzy ludzie czują się bardzo przygnębieni, więc proszę, pozostańcie dla nas, Ukraińców, widocznym znakiem nadziei. Bądźcie z nami wierni do końca. Módlcie się i nie tylko mówcie o pokoju, ale także nie zapominajcie o sprawiedliwości. Głoście prawdę o zbrodniach i nie bójcie się nazywać zła po imieniu.

Ülle, diakonisa z Estonii, zaprosiła młodych ludzi do wzięcia udziału w Europejskim Spotkaniu Młodych w Tallinie pod koniec tego roku:

- Ülle, z Estonii :.

Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie was w Estonii. To mały kraj z wielkim sercem. Przyjdźcie i pomóżcie nam opowiedzieć naszym młodym ludziom o Jezusie. Przyjdźcie i módlcie się o pokój. Przyjedźcie i budujcie otwartą, bezpieczną i braterską Europę na dzisiejsze czasy.
Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2024