TAIZÉ

Zahrada solidarity v Taizé

 

V posledních letech se při mezinárodních setkáních v Taizé i jinde snažíme prohlubovat hledání nových forem solidarity v dnešní společnosti. Jedním z jeho aspektů je také pozornost ke všemu stvoření. Bratr Alois napsal mladým lidem v jednom ze svých posledních Podnětů: „Země patří Bohu; lidé ji dostali jako dar. Byla nám svěřena nesmírná zodpovědnost: starat se o tuto planetu a neplýtvat jejími zdroji. Země je omezená a i lidé si musí své limity stanovit.“


Jedním z plodů těchto úvah – velmi skromným, ale konkrétním – bylo vytvoření „zahrady solidarity“ v Taizé.

Pod vedením jednoho bratra se zde po týdnech střídají mladí lidé v péči o tuto zahradu. Zelenina, kterou vypěstují, pak putuje do místních organizací, které ji rozdávají potřebným ve městech a vesnicích okolo Taizé.

Aktualizováno: 15. února 2016