polski

TAIZÉ

Czuwanie modlitewne w intencji ochrony stworzenia

 
Na całym świecie, od 1 września do 4 października, chrześcijanie zbierają się na czuwania modlitewne, refleksję lub konkretne działania dotyczące ochrony stworzenia. Na trzeci już rok proponujemy poniżej przebieg czuwania inspirowany wspólną modlitwą w Taizé.

Propozycja przebiegu modlitwy

Śpiew

Nada te turbe

Psalm

Bonum est confidere

 • Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
  Ty wszystko mądrze uczyniłeś:
  ziemia jest pełna Twych stworzeń.
 • Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha
  i odnawiasz oblicze ziemi.
  Niech chwała Pana trwa na wieki:
  niech Pan się raduje z dzieł swoich.
 • Póki mego życia, chcę śpiewać Panu
  i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy.
  Niech miła Mu będzie pieśń moja,
  będę radował się w Panu.
z Psalmu 104

Czytanie


Z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę. (...)
I będzie tak, iż zanim zawołają, Ja im odpowiem; oni jeszcze mówić będą, a Ja już wysłucham. Wilk i baranek paść się będą razem; lew też będzie jadał słomę jak wół; a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać na całej świętej mej górze - mówi Pan.

Księga Izajasza 65, 17-18.24-25

Śpiew
Ô toi l’au-delà de tout

Cisza

Modlitwa za stworzenie

Pomiędzy wezwaniami można zaśpiewać Misericordias Domini.

1) Miłosierny Boże, Ty jesteś obecny w całym wszechświecie i w najmniejszym ze stworzeń, otocz wszystko, co istnieje, Twoją czułą miłością. Prosimy Cię, Panie.

2) Boże, Stworzycielu, naucz nas, jak opiekować się stworzeniem: nawet jego najmniejsza cząstka opowiada nam o Tobie. Prosimy Cię, Panie.

3) Miłosierny Boże, polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią z powodu ognia i wody, trzęsienia ziemi i burzy. Wzmocnij w nich nadzieję, pomimo trudności, którym stawiają czoła. Prosimy Cię, Panie.

4) Boże, Stworzycielu, wzbudź w nas pieśń uwielbienia i uczucie wdzięczności; spraw, byśmy się poczuli złączeni z całym stworzeniem. Prosimy Cię, Panie.

5) Miłosierny Boże, powierzamy Ci wszystkich ludzi, zwłaszcza młodych, pracujących na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych. Prosimy Cię, Panie.

6) Boże, Stworzycielu, Ty zawsze jesteś z nami. Wspomóż nas w naszych zmaganiach na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju. Prosimy Cię, Panie.

7) Intencja związana z bieżącą sytuacją.

Ojcze nasz

Modlitwa brata Aloisa

Duchu Święty, Ty czynisz nas wolnymi, wolnymi by kochać tych, których nam powierzasz, wolnymi także, by nowym spojrzeniem ogarniać całe stworzenie. Wszystko to, co jest stworzone pochodzi od Ciebie, jest darem, który nam powierzasz.

Śpiewy

Laudemus Deum
L’ajuda em vindra
Aber du weißt [1]

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020

Notatki

[1Zdjęcie: Cédric Nisi