polski

TAIZÉ

Modlitwa na każdy dzień

 

Czas zwykły 8

Śpiew

Psalm

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
On twoje życie dobrem nasyca,
jak pióra orła młodość twa się odradza.

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła – synom swego ludu.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Ps 103

Czytanie

Czemu, ludu mój, powtarzasz: «Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone?» Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan — to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

Iz 40,27-31

lub

Jezu mówi: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. (...) Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych».

Łk 6,27-32. 35

Śpiew

Cisza

Modlitwa uwielbienia

Panie Boże, Ty nie patrzysz na to, co zewnętrzne, ale widzisz nasze serca, Ty, który przebaczasz.

Panie Boże, Ty odnawiasz w nas pokój serca i pogodną radość.

Chryste Zmartwychwstały, Ty łączysz się ze wszystkimi, nawet z tymi, którzy nie są świadomi Twojej obecności.

Chryste Zmartwychwstały, Ty sprawiasz, że pragniemy Twego Królestwa.

Chryste Zmartwychwstały, Ty wzywasz nas, byśmy dzielili się owocami ziemi i swojej pracy.

Panie Boże, w Chrystusie dajesz nam pełnię życia.

Panie Boże, całe nasze życie oddajemy w Twoje ręce.

Ojcze nasz

Modlitwa

Jezu, jesteś naszym pokojem. W Duchu Świętym stale do nas przychodzisz. I zadziwia nas Twoja obecność w głębi naszej duszy. Nasza modlitwa może być bardzo uboga, ale Ty modlisz się w nas.

lub

Błogosławiony niech będzie ten, kto szuka Boga, kto szuka Chrystusa. Błogosławione niech będzie serce pełne ewangelicznej prostoty.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo