TAIZÉ

Bibliai olvasmányok minden napra

 
Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2023
KE, 5 December
Ez az, amit az ÚR kíván tőled: Élj törvényei szerint, törekedj szeretetre és légy alázatos Isteneddel szemben.
Mik 6,6-8
SZE, 6 December
Pál írta: Megtanultam megelégedni azzal, amim van. Mindent elviselek Krisztusban, aki erőt ad.
Fil 4,12-20
CSÜ, 7 December
Ezt mondják majd a föld népei: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére. Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk.
Iz 2,1-5
PÉ, 8 December
Isten föltámasztotta Jézust a halálból és Megváltónkká emelte, hogy általa megváltoztassa szívünket és megajándékozzon a bűnök bocsánatával.
Csel 5,17-33
SZO, 9 December
A Föltámadt Krisztus így szólt az apostolokhoz: Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot hirdetnek majd minden népnek.
Lk 24,35-48
VA, 10 December
Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.
Mk 1,1-8
HÉ, 11 December
Járjatok Krisztus Jézusban. Gyökerezetek meg és épüljetek föl őbenne, erősödjetek meg a hit által, hálaadásotok pedig legyen túláradó.
Kol 2,6-13
KE, 12 December
Ti világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség.
Ef 5,8-14

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: novemberdecemberjanuár
PDF: Álló: novemberdecemberjanuár