TAIZÉ

Bibliai olvasmányok minden napra

 
Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2022
SZE, 29 Június
SZT. PÉTER ÉS SZT. PÁL
Jézus megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?“ Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamely más prófétának.“ Jézus erre hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vag.“
Mt 16,13-20
CSÜ, 30 Június
Jézus mondja: Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam.
Jn 12,47-50
PÉ, 1 Július
Jézus a kereszten hangosan fölkiáltott: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
Mt 27,45-46
SZO, 2 Július
Mózes így szólt a néphez: Ne féljetek! Tartsatok ki és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az ÚR benneteket.
Kiv 14,5-31
VA, 3 Július
Jézus mondja: Dicsőítlek Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek.
Lk 10,21-22
HÉ, 4 Július
Jó az Úr azokhoz, akik benne bíznak, és akik őt keresik. Jó csendben várni az Úr szabadítására.
Siralm 3,19-26
KE, 5 Július
Ezt mondja az Úr: Láttam elpártolt népemet, aki a maga útján járt. Mégis meggyógyítom és vezetem őt.
Iz 57,14-15
SZE, 6 Július
Jézus mondja annak, akit meggyógyított: Menj haza a tieidhez, és hirdesd nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad.
Mk 5,1-20

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: májusjúniusjúlius
PDF: Álló: májusjúniusjúlius