TAIZÉ

Bibliai olvasmányok minden napra

 
Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2024
KE, 28 Május
Jézus mondja: Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam.
Jn 12,47-50
SZE, 29 Május
Pál írta: Aki bőven vet, bőven arat. Isten a jókedvű adakozót szereti.
2Kor 9,6-11
CSÜ, 30 Május
Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak.
Róm 12,3-8
PÉ, 31 Május
Az angyal ezt mondta Máriának: Ne félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni.
Lk 1,26-38
SZO, 1 Június
Jézus így szólt tanítványaihoz: Üldözni fognak benneteket az én nevemért. Ne törjétek a fejeteket, hogyan védekezzetek. Ékesszólást és bölcsességet adok nektek.
Lk 21,5-19
VA, 2 Június
Miközben Jézus tanítványaival vacsorázott, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: Vegyétek, ez az én testem.
Mk 14,12-26
HÉ, 3 Június
Jézus mondja: Ti elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek. Ne aggódjatok a holnap miatt.
Mt 6,31-34
KE, 4 Június
Jézus így szólt a szamáriai asszonyhoz: elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat keres magának.
Jn 4,5-42

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: áprilismájusjúnius
PDF: Álló: áprilismájusjúnius