magyar

TAIZÉ

Imádságok minden napra

 

Advent 4

Ének

Zsoltár: 43.

Olvasmány:

Iz 11,1–9

vagy

Lk 1,39–45 (Iz 11,1–4a)

Ének

Csönd

Könyörgések

Újítsd meg bennünk hivatásod örömét; Urunk, legyél velünk!

Tölts el minket szereteted lelkével, hogy ne zárjuk be szívünket embertársaink előtt; Urunk...

Újítsd meg a keresztények egységét, hogy közösségük által szereteted tanúi legyenek; Urunk...

Erősítsd meg a testben és lélekben szenvedőket, adj nekik békességet és egészséget; Urunk...

Fogadd be Országodba a haldoklókat, add, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik!

Miatyánk

Ima

Jézus, szívünk világossága, szeretnénk közeledben maradni és soha el nem hagyni. Amikor megismerjük gyengeségeinket, nem remélt források fakadnak bennünk. Hogyan utasíthatnánk vissza a tőled származó belső erőt?

vagy

Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.

Énekek


További imák

Ezen az oldalon található imádságok nagy része megtalálható az "Imádkozzunk együtt minden nap" című énekesfüzetben. Lsd Könyvek, CD-k, DVD-k