magyar

TAIZÉ

Imádságok minden napra

 

Advent 2

Ének

Zsoltár: 25.

Olvasmány:

1Tessz 5,16–24

vagy

Jn 3,3–8 (Jn 3,34)

Ének

Csönd

Könyörgések

Istenünk, Atyánk! Áldunk téged, mert arra hívtál, hogy szeressünk, megismerjünk, és veled éljünk! Maranatha, jön az Úr!

Elküldted szeretetett Fiadat, tökéletes képmásodat és arcod visszfényét, aki a bűnt kivéve mindenben hozzánk hasonló lett.

Általa hirdetted országod örömhírét, megbocsátod bűneinket és meggyógyítod sebeinket.

Őrizz meg Fiad közösségében, hogy éberen várjuk eljövetele napját.

Ajándékozz meg békéddel, hogy tovább adhassuk másoknak, így szolgálva az egész emberiséget!

Miatyánk

Ima

Jézus, örömünk! Jelenléted utáni egyszerű vágyakozás már a hit kezdete. És ami ebben a rejtett vágyakozásban történik, életünkben forrást fakaszt: jóságot, önzetlenséget, és a bennünk élő Szentlélekből fakadó belső egységet.

vagy

Áldj meg minket Jézus Krisztus, eltöltesz minket az Evangélium frissességével, amikor a szív bizalma áll minden kezdetén!

Énekek


További imák

Ezen az oldalon található imádságok nagy része megtalálható az "Imádkozzunk együtt minden nap" című énekesfüzetben. Lsd Könyvek, CD-k, DVD-k