magyar

TAIZÉ

Imádságok minden napra

 

Húsvét 7

Ének

Zsoltár: 100.

Olvasmány:

ApCsel 1,3b.6–9 , Jn 17,20–26 (Jn 17,24–26)

Ének

Csönd

Könyörgések

Jézus Krisztus, te életedet adtad a kereszten, és beléptél az Atya dicsőségébe. Add, hogy minden ember részesüljön föltámadásod örömében!

Jézusunk, általad Isten új szövetséget kötött az emberiséggel, ígéreted szerint maradj velünka világ végezetéig.

Krisztus, szenvedésed és föltámadásod után megjelentél tanítványaidnak. Erősítsd meg hitünket jelenléteddel!

Jézus, apostolaidnak megígérted a Szentlelket. A Vigasztaló újítsa meg hozzád való hűségünket!

Jézus, te elküldted apostolaidat a világ határáig, hogy hirdessék az Evangéliumot. A Szentlélek tegyen minket szereteted tanúivá!

Miatyánk

Ima

Krisztus, ha hitünk hegyeket mozgatna is, élő szeretet nélkül, ugyan mit érnénk? Te szeretsz minket. Szívünkben lakó Szentlelked nélkül, mit érnénk? Szeretsz minket. Mindent magadra véve, megnyitod az utat az Istenbe vetett bizalom felé – Isten felé, aki nem akarja a szenvedést, a nyomasztó gondot. Föltámadt Krisztus Lelke, részvét Lelke, dicsőítés Lelke, mindannyiunkra kiáradó szereteted soha nem múlik el.

Énekek


További imák

Ezen az oldalon található imádságok nagy része megtalálható az "Imádkozzunk együtt minden nap" című énekesfüzetben. Lsd Könyvek, CD-k, DVD-k