magyar

TAIZÉ

Bibliai olvasmányok minden napra

 
Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2022
PÉ, 7 Október
Jézus mondja: Nem a magam akaratát teljesítem, hanem annak akaratát, aki küldött engem.
Jn 5,30-47
SZO, 8 Október
A zsoltárok könyvéből: Ó, Uram, megmentetted lelkemet a haláltól, hogy Isten előtt járjak az élők világosságában.
Zsolt 56
VA, 9 Október
A szamaritánusnak, aki visszajött Jézusnak megköszönni, hogy meggyógyította, ezt mondta Jézus: Állj fel és menj! A hited meggyógyított.
Lk 17,11-19
HÉ, 10 Október
Vezessen benneteket a Lélek. Mert a Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, kedvesség, bizalom másokban és önfegyelem.
Gal 5,16-18.22-23
KE, 11 Október
Jézus ezt mondta Simon Péternek: Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Simon erre ezt válaszolta: Mester, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót.
Lk 5,1-11
SZE, 12 Október
Ne nézd a szegény személyét, s ne légy tekintettel a hatalmas arcára: igazság szerint ítélj felebarátodnak. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
Lev 19,9-18
CSÜ, 13 Október
János írja: Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk.
1Jn 3,1-3
PÉ, 14 Október
A zsoltárok könyvéből: Végig gondolom minden tettedet, Uram. Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld.
Zsolt 143

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: szeptemberoktóbernovember
PDF: Álló: szeptemberoktóbernovember