magyar

TAIZÉ

Bibliai olvasmányok minden napra

 
Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2022
CSÜ, 19 Május
Jézus mondja: Más juhaim is vannak, akik nem ebből a nyájból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor.
Jn 10,11-18
PÉ, 20 Május
Áldjátok az Urat ti gyöngéd és alázatos szívűek, magasztaljátok és dicsőítsétek mindörökké! Mert megmentett minket a halálból.
Dán 3,51-90 (B,64-65)
SZO, 21 Május
Készítsétek a pusztában az Úr útját. A göröngyös legyen egyenessé, és a hegyláncok síksággá. Akkor nyilvánul meg az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt.
Iz 40,1-5
VA, 22 Május
Jézus mondja: Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek és ne csüggedjen.
Jn 14,22-26
HÉ, 23 Május
Ezt mondja az Úr: Népem közül senkinek sem kell társát vagy testvérét tanítania: Ismerd meg az Urat! Mindenki ismerni fog a legkissebbtől a legnagyobbig.
Zsid 8,6-13
KE, 24 Május
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És Isten szólt: „Legyen világosság!” És lett világosság.
Ter 1,1-31
SZE, 25 Május
Pál írta: Már az életünkről is lemondtunk, hogy ne magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki föltámasztja a halottakat.
2Kor 1,8-11
CSÜ, 26 Május
MENNYBEMENETEL
Isten gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket.
Ef 1,15-23

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: áprilismájusjúnius
PDF: Álló: áprilismájusjúnius