magyar

TAIZÉ

Bibliai olvasmányok minden napra

 
Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2024
SZE, 24 Április
Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek! Magasztaljátok őt mindörökké, mert irgalma örökké való!
Dán 3,51-90 (A,65-67)
CSÜ, 25 Április
SZT. MÁRK
Egy ember így szólt Jézushoz: Hiszek! Segíts hitetlenségemen!
Mk 9,17-29
PÉ, 26 Április
Krisztus, mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. Ő a mi bűneinket maga viselte testében a fán, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk.
1Pt 2,19-25
SZO, 27 Április
Krisztus leszállt a föld mélységeibe, majd föltámadt, hogy jelenlétével betöltse a világmindenséget.
Ef 4,1-13
VA, 28 Április
Jézus mondja: Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző sem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Jn 15,1-5
HÉ, 29 Április
Bár a hegyek megindulhatnak és megrendülhetnek a halmok, az én szeretetem nem hagy el soha — mondja az ÚR.
Iz 54,1-10
KE, 30 Április
Pál apostol írta: Krisztus, mint mindig, most is megdicsőül testemben, akkor is ha élek, akkor is ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus.
Fil 1,20-26
SZE, 1 Május
Jézus Izajás könyvéből ezeket a szavakat olvasta föl: Az Úr Lelke van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a megtörteket.
Lk 4,14-21

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: márciusáprilismájus
PDF: Álló: márciusáprilismájus