magyar

TAIZÉ

Bibliai olvasmányok minden napra

 
Az alábbi bibliai idézetek Taizében hangzanak el a napközi imaóra alatt. A rövidítések a versek pontos helyét jelölik. Olykor hosszabb szakaszt adunk meg azok számára, akik a szöveget összefüggésében szeretnék olvasni.
     
2023
KE, 26 Szeptember
Uram az én kősziklám, erőm, szabadítóm. Csak segítségül hívom az Urat, a dicséretre méltót.
2 Sám 22,1-20
SZE, 27 Szeptember
Szent János apostol írta: Aki azt állítja, hogy Krisztusban él, annak úgy kell élnie, ahogyan ő élt.
1Jn 2,1-6
CSÜ, 28 Szeptember
Minden parancsod igazság; csalárdul üldöznek: segíts meg engem! Adj irgalmad szerint életet nekem.
Zsolt 119,81-88
PÉ, 29 Szeptember
Pál írta: Ha Krisztussal meghalunk, vele együtt élni is fogunk.
2Tim 2,8-13
SZO, 30 Szeptember
Pál írja: Mindent azért teszek, hogy megismerjem Krisztust és feltámadása erejét, a szenvedéseiben való részesedést, hasonlítani hozzá halálában, hogy mindenképpen eljussak a halálból való feltámadásra.
Fil 3,4-14
VA, 1 Október
Jézus mondja egy példabeszédben: Egy embernek volt két fia. Odament az elsőhöz és szólt neki: Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni. Nem megyek — felelte. De később meggondolta és kiment. Odament a másikhoz és annak is szólt. Megyek — felelte a másik. De mégsem ment ki. Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának?
Mt 21,28-31
HÉ, 2 Október
Vesd le a szomorúság ruháját, s öltsd magadra mindörökre Isten dicsőségének szépségét. Mert Isten vezet majd örömben, dicsőségének fényében s kíséretül adja irgalmát és igazságosságát.
Bár 5,1-9
KE, 3 Október
Jézus mondja: Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.
Mt 7,7-14

Taizé - Mai bibliai olvasmány  Mai bibliai olvasmány
Taizé - Android alkalmazás  Android alkalmazás   •   iPhone app

Fájl letöltés

PDF

PDF: Vízszintes: augusztusszeptemberoktóber
PDF: Álló: augusztusszeptemberoktóber